Burgemeester Servaas Stoop

Portefeuille

 • Openbare orde & integrale veiligheid
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten (burgemeestersbevoegdheid)
 • Toezicht & handhaving
 • Regionale samenwerking, regio Rivierenland FruitDelta
 • Crisisbeheersing & rampenbestrijding
 • Brandweer en politie
 • Klachtenbehandeling
 • Verzoeken WOO (wet open overheid) 
 • Integriteit
 • Algemene & Juridische Zaken
 • Kabinet
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - coördinatie college
 • Informatieveiligheid en cybercriminaliteit
 • Externe betrekkingen
 • Bestuurscultuur & Bestuurlijke samenwerking
 • Verkiezingen

Plaatsvervanger 

 • Rutger van Stappershoef

Projecten en programma’s

 • Rechtmatigheid
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne
 • Blog van de burgemeester

Functies uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ)
 • Algemeen bestuurslid en Dagelijks bestuurslid Regio Rivierenland. Bestuurlijk trekker Lobby & Branding Fruitdelta Rivierenland
 • Bestuurslid Stichting Fruit Tech Campus
 • Bestuurslid van de Stichting Greenport Gelderland
 • Lid Stuurgroep Platform sociale veiligheid Merwede-Lingelijn (M.L.L.)
 • Lid Algemeen Bestuur Stichting Fruit Tech Campus (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de Stuurgroep Fruitpact

Functies niet uit hoofde van het gemeentebestuur

 • Voorzitter Bestuur Stichting Voorzieningenfonds hospice Calando in Dirksland (onbezoldigd)
 • Lid Identiteitscommissie Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs in Ridderkerk (bezoldigd: 300 euro per zitting en reiskosten)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Gevangenenzorg Nederland in Zoetermeer (bezoldigd: vrijwilligersvergoeding 1.700 euro jaar)
 • Lid Raad van Toezicht Driestar Educatief in Gouda (bezoldigd 3.525 euro en reiskosten per jaar)
 • Voorzitter Stichting van der Koppel-van den Heuvel (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling Wereldwinkel Goeree-Overflakkee (onbezoldigd)
 • Lid comité van aanbeveling van 'een handreiking' reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken (onbezoldigd)