Toegankelijkheid

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website. De website is 18 juli 2023 vernieuwd. We laten opnieuw een onderzoek doen.

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidsonderzoek naar de website van West Betuwe is afgerond op 28 juli 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Het onderzoek is gericht op de content en de techniek van de website. Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden.

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeente West Betuwe voldoet nog niet volledig aan de Webrichtlijnen.

Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Register Toegankelijkheidsverklaring

In het Register van toegankelijkheidsverklaringenexterne-link-icoon zijn onderstaande websites opgenomen:

www.westbetuwe.nlexterne-link-icoon

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

We besteden onze uiterste zorg aan de informatie op deze website. Hierbij staat voorop dat de informatie actueel, correct en voor de gebruiker relevant moet zijn. Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid blijven hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt reageren via communicatie@westbetuwe.nl en 0345 - 72 88 00. Wij streven ernaar om alle e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Toegankelijkheidsverklaring sociale kaart West Betuwe

Het toegankelijkheidsonderzoek naar de website Sociale Kaart West Betuwe is afgerond op 15 november 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Het onderzoek is gericht op de content en de techniek van de website. Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden.

www.socialekaart.westbetuwe.nlexterne-link-icoon

Toegankelijkheidsverklaring website Online begroting West Betuwe

Het toegankelijkheidsonderzoek naar de website Online begroting West Betuwe is afgerond op 24 november 2021. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Het onderzoek is gericht op de content en de techniek van de website. Hieronder kunt u de volledige onderzoeksrapporten downloaden.

www.westbetuwe.begroting-2022.nlexterne-link-icoon