College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.

Wilt u een wethouder, burgemeester of gemeentesecretaris persoonlijk spreken? Soms is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met het bestuurssecretariaat 0345 - 72 88 00. Het bestuurssecretariaat bekijkt eerst wat de reden is voor een gesprek. De meeste vragen, wensen en ideeën kunnen namelijk door een ambtenaar worden behandeld. Vervolgens bespreekt het bestuurssecretariaat uw verzoek met de wethouder, burgemeester of gemeentesecretaris. Daarna nemen we contact met u op.

Het college 2022 - 2026

Wethouder Rutger van Stappershoef wordt tijdelijk vervangen door wethouder Wil Kosterman.

U bereikt het college via

Telefoon

0345 – 72 88 00

E-mail

bestuurssecretariaat@westbetuwe.nl

Postadres

Gemeente West Betuwe
Postbus 112
4190 CC Geldermalsen

Besluitenlijsten

De besluiten van het college vindt u bij publicaties en verslagen.