20 februari 2024 - Allemaal geteld - Column van de burgemeester

20 februari

Allemaal geteld

Feitjes en cijfers zijn altijd leuk om te weten. Zo zijn we bijvoorbeeld altijd nieuwsgierig naar aantallen inwoners. Hoeveel inwoners telt Nederland? Hoeveel baby’s zijn er geboren? Is er een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Welke gemeente groeit het snelst? Zo maar wat vragen. Die overigens ook van heel oude tijden zijn. 

In de Bijbel lees ik dat koning David het volk liet tellen. Daarbij wilde hij vooral weten hoe omvangrijk het leger zou zijn dat hij op de been kon brengen. Nog veel eerder liet de leider Mozes vrij precies vastleggen hoeveel mensen er bij de verschillende stammen van het volk Israël hoorden. 

Veel bekender is uiteraard de volkstelling van keizer Augustus. Hij vaardigde een bevel uit dat alle inwoners van het Romeinse rijk geteld moesten worden. Om die reden moesten alle mensen terugkeren naar de plaats waar hun familie vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven. Het was de aanleiding voor de geboorte van Jezus in Bethlehem. Voor die tijd was de volkstelling een forse operatie.

Tegenwoordig gaat het allemaal heel anders. Doordat de bevolkingsadministratie helemaal geautomatiseerd is, is het bij wijze van spreken met een druk op de knop geregeld. Daarom weten we sinds kort hoeveel inwoners de gemeente West Betuwe sinds 1 januari 2024 telt. Het zijn er 52.961. Dat zijn er 231 meer dan vorig jaar.

In Geldermalsen wonen veruit de meeste inwoners. Het bijzondere getal van 11.011. In Meteren worden de meeste huizen gebouwd. Daardoor groeit dit dorp het hardst. Op 1 januari 2021 woonden er 4.750 inwoners. Per 1 januari 2024 is dit getal 5.641. Gellicum blijft de kleinste kern met 342 inwoners.

In onze ‘volkstelling’ vallen nog een paar dingen op. Zo hebben enkele kernen ongeveer hetzelfde aantal inwoners. Rhenoy, Rumpt en Spijk rond de 900. En Deil, Tricht en Vuren schommelen rond de 2.100. Enspijk en Est hebben zelfs exact hetzelfde aantal, namelijk 569. Ten tweede zijn er in Buurmalsen en Spijk in 2023 alleen meisjes geboren. En in Acquoy en Gellicum alleen jongens. Omdat het om heel kleine getallen gaat, is hier helemaal niks uit af te leiden. Het is gewoon leuk om te weten.