15 januari 2023 - Fruit - Column van de burgemeester

15 januari

Fruit

West Betuwe is de fruitgemeente van Nederland. Ik noemde dit in mijn nieuwjaarstoespraak. Deze zin zult u in dit jaar nog regelmatig horen. Behalve die eerste zin had ik ook nog een korte beschouwing over een fruitboom. Afgelopen week vroeg ik me af hoeveel keer ik met het woord ‘fruit’ in aanraking kwam. 

Het begon tijdens de eerste collegevergadering van dit jaar. Op 10 januari spraken we over een wijziging van het bestemmingsplan voor het terrein van FruitMasters in Geldermalsen. Er gaat daar een grote verbouwing plaatsvinden. Er komt bijvoorbeeld een nieuw modern pakstation. Het totale project is een investering van tientallen miljoenen euro’s. Om daarmee zo goed mogelijk gesteld te staan voor de toekomst.

Een dag later was ik bij vergaderingen van het bestuur van de regio Rivierenland. Dit is het samenwerkingsverband van acht gemeenten. De regio presenteert zich naar buiten als FruitDelta Rivierenland. Er is ook een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs. Men wil de regio een boost geven door uitvoering van projecten voor agribusiness, logistiek en recreatie en toerisme.

Vorige week had ik een overleg van het Fruitpact. Sinds vorig jaar zomer ben ik de voorzitter van de stuurgroep. De leden zijn de gemeenten West Betuwe en Buren, FruitDelta Rivierenland, de Nederlandse Fruittelers Organisatie, handelsbedrijven in hard en zacht fruit, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek voor de fruitsector, de provincie Gelderland, de Rabobank en de Fruit Tech Campus. 

Zij willen de waarde van fruit meer voor het voetlicht brengen en doen voorstellen voor projecten aan Greenport Gelderland. Iedereen moet weten dat de provincie Gelderland de fruitschuur van Nederland is. En dat het daarvoor nodig is dat ondernemers in het fruitcluster een duurzame toekomst nodig hebben. Zeker dit jaar, het jaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten is er veel werk aan de winkel om onze gemeente en regio een fruitige toekomst te geven. 

Hartelijke groet, Servaas Stoop

Reageren? Stuur dan een mail naar communicatie@westbetuwe.nl.