7 maart 2023 - Kiesrecht - Column van de burgemeester

7 maart

Kiesrecht

Op 15 maart is het zover. Dan mogen mensen met hun stempas naar een stembureau om te kiezen. Met het overbekende rode potlood mogen zij deze keer zelfs twee keer een keuze maken. Een keer op een biljet voor de leden van Provinciale Staten van Gelderland. En een keer voor leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland.

In de media is veel aandacht voor de verkiezingen. Maar het gaat lang niet altijd over de provincie of het waterschap. Maar vooral over de gevolgen voor ‘politiek Den Haag’. Aan de ene kant snap ik dat. Want de nieuwe Statenleden kiezen in mei de leden van de Eerste Kamer. Een ingrijpende verandering in de politieke samenstelling van de Eerste Kamer heeft uiteraard gevolgen voor de voortgang van het kabinetsbeleid.

Aan de andere kant vind ik dat het belang van de verkiezingen voor de provincie en het waterschap te veel ondersneeuwt. Het gaat uiteindelijk toch over de toekomst van onze dagelijkse leefomgeving.

Voor de provincie gaat het over de ruimtelijke inrichting voor de komende jaren. Over een visie op een vitaal buitengebied. Over de manier waarop de energievoorziening moet verduurzamen. Over de toekomst van het openbaar vervoer in plattelandsgebieden. Over de bescherming van cultureel erfgoed. Dit is maar een greep uit de provinciale onderwerpen.

Voor het waterschap gaat het over veilige dijken. Over een visie op klimaatverandering. Over de beschikbaarheid van voldoende water en ook schoon water.

Er doen veel partijen mee. Er valt dus iets te kiezen. Het kan ingewikkeld zijn om uit de veelheid van informatie uit te vinden welke partij het beste bij u past. Een stemwijzer kan u op weg helpen. Voor de provincie is er https://gelderland.kieskompas.nl/nl/. Voor het waterschap is er https://rivierenland.mijnstem.nl#!/

Ga in elk geval stemmen. Het is een belangrijk recht en een groot voorrecht!

Hartelijke groet, Servaas Stoop

Reageren? Stuur dan een mail naar communicatie@westbetuwe.nl.