29 juni 2023 - Bijna vakantie - Column van de burgemeester

29 juni 2023

Bijna vakantie

Na deze week begint de periode van de vakantie. Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we nog een drukke vergaderweek in het verschiet. Dinsdagavond is de normale maandelijkse vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de extra raadsvergadering op donderdagavond gaat het over de gemeentelijke financiën. Ons huishoudboekje, zeg maar. Met een terugblik over het jaar 2022. De gemeenteraad controleert ons huishoudboekje. Want, er zijn ook zaken die de gemeente zich wel had voorgenomen, maar die nog niet konden worden uitgevoerd. Het geld dat daarvan overblijft, schuift dan meestal door naar een volgend jaar.

Wat we dit jaar wel en niet hebben uitgevoerd staat in een overzicht met een stoplichtenmodel. Groen betekent dan dat iets gereed is. Oranje dat er nog aan gewerkt wordt. En rood dat het niet lukt. Dit systeem oogt eenvoudig. Tegelijk weet ik ook dat er heel wat voor nodig is om de dingen te doen die afgesproken zijn. En dat we dan soms met onverwachte situaties rekening moeten houden.

Bij een ander agendapunt gaat over de financiën voor het jaar 2024. En uiteraard ook over de voornemens voor volgend jaar. De gemeenteraad kan daarbij zijn commentaar en wensen naar voren brengen. Deze worden dan in de maanden daarna verwerkt in de precieze begroting voor 2024. Raadsleden krijgen in deze periode veel informatie te verwerken. Ik bewonder hen om de tijd en energie die zij in hun verantwoordelijke taak steken. Want in veel gevallen doen zij dit naast hun baan of andere activiteiten. Wat mij betreft een applaus!

Na de vergaderingen is het natuurlijk niet klaar. De besluiten moeten uitgewerkt worden. Er blijft werk aan de winkel. Maar de grote druk is even minder. Sommigen drukken zogezegd een pauzeknop in. Anderen gaan door.