7 april 2023 - Nieuwe besturen - Column van de burgemeester

7 april

Nieuwe besturen

Afgelopen week zijn de nieuwe besturen van de provincie en het waterschap gestart. Zijn hebben een mandaat tot voorjaar 2027. Daarmee zijn de verkiezingen van 2023 bijna klaar. Ik schrijf bijna, omdat op 30 mei de verkiezingen voor de leden van de Eerste Kamer plaatsvinden. Politieke partijen zijn nu aan het rekenen welke stemwaarden van Statenleden voor hen tot de beste zetelopbrengst voor de Eerste Kamer leiden.

Toen ik de berichten over de installatiebijeenkomsten las, moest ik terugdenken aan de momenten waarop ik zelf als Statenlid werd beëdigd. Dit overkwam mij uiteindelijk zes keer. Bij de start van iedere periode waren er nieuwe dingen. De zetelverdeling veranderde, soms heel fors. De collegevorming maakte dat ik enkele keren lid was van een coalitiefractie. Andere keren zat ik in de oppositiebanken. Het waren in alle gevallen boeiende jaren, waar ik regelmatig nog met genoegen aan terugdenk.

De nieuwe besturen staan voor grote uitdagingen. Het waterschap moet blijven zorgen voor droge voeten en schoon water. De provincie heeft taken op het terrein van de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld waar bedrijventerreinen komen. Of de mobiliteit met alles over provinciale wegen en fietspaden en het openbaar vervoer. Of de aanleg en het beheer van natuurgebieden. Ik ben benieuwd welke coalitie-afspraken er tot stand komen. En wat zij voor invloed hebben voor de regio Rivierenland en onze fruitgemeente.

Er zijn in de nieuwe besturen vier personen gekozen die politieke ervaring hebben in onze gemeente. Het is een voordeel dat zij dit deel van de provincie of het waterschap goed kennen en weten wat er speelt. Andersom kunnen zij ook kennis uit Arnhem en Tiel ‘meenemen’ naar de gemeente.

Ik wens Annet IJff, Cor Nijhoff en Guido van der Wedden succes in het algemeen bestuur van het waterschap. Ik wens Lourens van Bruchem succes in Provinciale Staten.

Hartelijke groet, Servaas Stoop

Reageren? Stuur dan een mail naar communicatie@westbetuwe.nl.