25 juni - Kersentijd - Column van de burgemeester

25 juni

Kersentijd

De vorige keer bekeek ik het weer van de zonnige kant. Deze zin kun je op twee manieren uitleggen. Ten eerste dat ik de dingen weer in de betekenis van ‘opnieuw’ bezag. In de tweede plaats dat ik doelde op de weersomstandigheden. Het is allebei waar. Het eerste omdat het geen kwaad kan in deze ingewikkelde tijd iets op een positieve manier te benaderen. Het tweede omdat ik hoopvol wil blijven. 

Het is kersentijd. Dat is duidelijk te zien in onze mooie streek. Her en der staat op kleine e grote borden te lezen dat deze donkerrode zomervruchten weer te koop zijn. Trouwens niet alleen deze. Ook andere soorten sappig zachtfruit, zoals aardbeien en bessen zijn uitgestald. Ik zou zeggen: geniet ervan en koop lokaal.

Nog even terug naar de kersen. In onze regio hebben we er zelfs een evenement aan verbonden. Vorige week vrijdag was de Nationale Kersenparty. FruitDelta Rivierenland is een van de organisatoren. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Als bestuurders en politici, zowel regionaal, provinciaal als landelijk. Als ondernemers in de fruitteelt en aanverwante sectoren. We noemen dat ‘netwerken’. Grappenderwijs ‘net’ ( in de zin van net alsof’) werken. 

Een mooi moment aan het begin van de zomer om even niet te vergaderen. Maar om met elkaar in contact of verbinding zijn. Daar gaat het bij deze ontmoeting om. Samen spreken over onze gezamenlijke uitdagingen. 

Twee spreekwoorden over kersen zijn tijdens de Kersenparty niet van toepassing en zelfs verboden. Eén: met hem is het kwaad kersen eten(=het is beter hem te mijden.). We eten juist wel kersen en we mijden niemand. Twee (een ouderwetse zin): met hoge heren is het kwaad kersen eten (=van de omgang met aanzienlijke personen moet men niet altijd voordeel verwachten). Hoge heren bestaan wat mij betreft niet meer. Daarnaast is het geen gezelschap van heren, juist iedereen is welkom. Tot slot is de tijd van handjeklap in achterkamertjes ook voorbij. 

Ik hoop op een smakelijke kersentijd. Waarin netjes gewerkt wordt aan een goede toekomst.