5 maart 2024 - Bezinning - Column van de burgemeester

5 maart

Bezinning

Op z’n tijd is het nuttig je even te onttrekken aan de waan van de dag. Om tijd te maken voor bezinning. Bezinning op de rol en positie van de burgemeester anno 2024. Op de ingewikkelde tijd waarin we leven en werken. En op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen. 

Twee weken geleden nam ik deel aan een conferentie met een groep burgemeesters. Een mooie gelegenheid voor onderlinge ontmoeting. We wisselden uiteraard ervaringen uit. Ik ontmoette collega’s uit verschillende provincies. Sommigen ken ik al vele jaren en anderen zijn sinds een korte tijd in het ambt. 

Het thema van de bijeenkomst was ‘een zoektocht naar nieuwe ankerpunten voor besturen in de tijd’. De wereld en dus ook ons land veranderen snel. Enerzijds kunnen we dat bijna niet bijhouden. Aan de andere kant moeten de wereld en ons land in sommige opzichten ook snel veranderen. Om leefbaar te blijven in de toekomst. 

De onzekerheden zijn voor veel mensen groot;  voor sommige groepen te groot. We kennen niet alleen onzekerheden over nu en de toekomst. Ook het verleden lijkt op losse schroeven te staan. Ik bedoel dat de geschiedenis soms voor een deel herschreven wordt of in ieder geval anders bekeken. Een voorbeeld hiervan is het koloniale verleden. 

Voor de toekomst zijn er grote opgaven. De klimaatverandering en de instroom van asielzoekers en vluchtelingen bepalen nu de politieke en maatschappelijke discussies. We staan voor ingewikkelde dilemma’s. Daarnaast zijn er technische ontwikkelingen zoals Kunstmatige Intelligentie. Deze hebben grote invloed op onze manier van werken en leven. En die invloed wordt zeker nog veel ingrijpender.  

Al die uitdagingen buitelen over elkaar heen of stapelen zich op. Ze brengen onrust met zich mee. En fundamentele vragen. Waar staan we nu precies en waar gaan we heen? Wat is het toekomstbeeld voor 2040 of 2050? Hoe kunnen we de veranderingen aan als samenleving en als overheid? 

Na inleidingen van prominente sprekers discussieerden we over de noodzaak van zogenoemd tijdbewust besturen. En over de vraag hoe we het verleden via het heden aan de toekomst kunnen verbinden. Voorwaar geen lichte kost. Maar zeker de moeite waard om te overdenken. En een moment van bezinning voor te nemen.