1 mei 2024 - Lintjesregen - Column van de burgemeester

1 mei

Lintjesregen

Afgelopen week was de traditionele lintjesregen. Inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze samenleving ontvingen een Koninklijke blijk van waardering. Voor mijn medewerker kabinetszaken en mij is de ceremonie het sluitstuk van een lange periode.

Wat komt er allemaal bij kijken voordat ik bij iemand een onderscheiding kan opspelden?

Vaak begint het met een telefoontje met mijn medewerker met de vraag of persoon X een lintje kan krijgen. De persoon krijgt dan informatie over de stappen die hij moet zetten. Voor algemene informatie verwijzen we naar Voordragen | Koninklijke onderscheidingen (lintjes.nl)externe-link-icoon.

De voorsteller moet informatie verzamelen over de decorandus (zo noemen we iemand voor wie een lintje wordt aangevraagd). De aanvrager moet alle vrijwilligersactiviteiten vrij precies opschrijven. De organisaties wordt gevraagd een ondersteuningsbrief in te leveren.

Als de gemeente een compleet verhaal heeft, gaan wij aanvullende gegevens opvragen. Bijvoorbeeld of iemand kort geleden een hoge verkeersboete heeft gehad of een ander strafbaar feit heeft gepleegd. Uiteindelijk geeft mijn medewerker mij een advies over de vraag of een voordracht kans maakt. Het gaat over de periode dat iemand actief is geweest of het aantal uren per week. Of over het aspect of de activiteit lokaal, regionaal of landelijk is.

Mijn advies gaat uiterlijk half september naar de Commissaris van de Koning. Na zijn advies komt het dossier bij de Kanselarij der Nederlandse Orden. Als die het standpunt ‘decorabel’ inneemt, verhuist de voordracht naar een ministerie dat uiteindelijk een Koninklijk Besluit voorbereidt. Bij de gemeente kunnen we route digitaal volgen. 

Als het verlossende woord binnen is (meestal in januari/februari), nemen we contact op met de aanvrager. Deze kan dan smoezen en andere trucs gaan bedenken. Want de kandidaat mag natuurlijk niets in de gaten krijgen. Zodat het een complete verrassing blijft. 

Als alle toekenningen binnen zijn, begint mijn medewerker met het schrijven van de toespraken. Aan de hand van de verkregen informatie. En met de hele organisatie van de uitreikingsplechtigheid. Een tijdrovende klus dus. In de laatste week zetten we alle puntjes op de i. En verheugen we ons op de grote dag.

Weet u iemand? Steek er tijd en energie in en u zult dankbaar zijn voor het resultaat.