22 januari 2024 – Groene week – Column van de burgemeester

22 januari 2024

Groene week

Wat een rare kop boven deze column, nietwaar? Het was helemaal geen groene week. Eerder was het op een aantal momenten wit van de sneeuw. Of grijs, omdat de zon nauwelijks te zien was.

Voor mij gold toch de groene week. Of beter gezegd de Grüne Woche. Uiteraard moet ik dat uitleggen. Eind vorige week was ik met een delegatie uit de regio FruitDelta Rivierenland in Berlijn. In het immense complex van de Messe was de start van een beurs over de Duitse en internationale landbouw- en voedselsector. Deze beurs noemt men de Grüne Woche. Het is dus eigenlijk de grootste agrarische vakbeurs van Europa. Omdat dit een belangrijke sector voor Nederland is, heeft ons land daar een eigen paviljoen. Minister Adema opende donderdagmorgen dit paviljoen. Hij was trots op de land- en tuinbouw. Omdat hij zijn Duitse collega een fruitboompje aanbood, denk ik dan zelf maar dat hij ook trots is op de fruitsector. Ik heb hem in elk geval uitgenodigd voor een werkbezoek.

Onze groep heeft al eerder contacten met collega’s van de Veluwe, de regio Venlo en Noordoost-Brabant. Gezamenlijk zoeken we ook contacten in andere Europese regio’s om – in de toekomst – gezamenlijk projecten op te zetten die voor Europese financiering in aanmerking komen. Zo kunnen we door samen op te trekken de belangen van onze regio’s dienen. Kort gezegd: een bundeling van krachten om voor Rivierenland de belangen van het fruitcluster te dienen.

’s Middags bezochten wij een boeiende bijeenkomst van LTO Nederland en de Vlaamse Boerenbond over de kansen en mogelijkheden van de vruchtbare delta voor de agrarische sector. Daar sprak de minister zijn zorgen uit over de uitstraling van de verschillende oorlogen in de wereld voor de voedselvoorziening. Een aspect om goed over na te denken.

Vanzelfsprekend legden we ook contact met de aanwezige leden van de landbouwcommissie uit de Tweede Kamer. Met de goede informatie over ons gebied. En uiteraard een foto om thuis te bewijzen dat we ze gesproken hebben. Al met al was ik voor mijn gevoel even in een heel andere wereld. Onze dagelijkse leefwereld verandert er morgen niet door. Wel hoop ik dat er mooie dingen uit voortkomen voor onze prachtige regio.