30 mei 2023 - Openbare orde - Column van de burgemeester

30 mei 2023

Openbare orde

Veel mensen weten dat de burgemeester gaat over de veiligheid in de gemeente. Sommigen denken zelfs dat ik de baas van de politie ben. Maar ik kan niet zomaar bepalen wat de politie moet doen, ik heb te maken met wetten en regels.

In de Politiewet staat dat de politie optreedt ‘onder het gezag van de burgemeester bij de hulpverlening en de handhaving van de openbare orde.’ Dat gaat over het ‘normale’ werk van de politie zoals ingrijpen bij vechtpartijen, verkeersproblemen oplossen en toezicht houden. Daarnaast zijn er wijkagenten, die door hun contacten in de wijk een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van problemen. Een bijzonder onderdeel van de politie is de Mobiele Eenheid (ME). Die kan na mijn goedkeuring worden ingezet bij ongeregeldheden.

Daarnaast is er de Gemeentewet, met verschillende artikelen over de bescherming van de openbare orde. Elke gemeente stelt op basis hiervan het lokale beleid vast. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aanwijzen van een gebied waarin de politie mag fouilleren. Als burgemeester kan ik binnen de kaders zelf ook regels vaststellen. Bijvoorbeeld over de procedure bij de sluiting van een bedrijfsloods als daar een hennepplantage is aangetroffen, of de aanpak van woonoverlast.

Een hoop regels en wetten dus. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een voorbeeld: in de coronaperiode kreeg ik een seintje dat er op Facebook een demonstratie op het Marktplein in Geldermalsen was aangekondigd. De politie kon de bron achterhalen, maar we moesten ons toch voorbereiden op ‘gedoe’. Ik heb een aantal winkeliers gesproken die zich zorgen maakten over hun veiligheid en eventuele schade. Onze boa’s en de politie hebben die avond extra toezicht gehouden. Ik had er vertrouwen in dat het goed zou aflopen. Temeer omdat voor noodgevallen de ME kon worden opgeroepen, die stond paraat. Zo werken we samen aan de veiligheid in West Betuwe.