Kernagenda

Samen maken we een agenda voor de toekomst voor uw dorp of stadje.

Iedere kern krijgt een eigen kernagenda voor de komende jaren. Daarin worden afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente vastgelegd. Dit kunnen onderwerpen zijn die u zelf belangrijk vindt, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. Zo denken we samen in oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst van uw kern.

Vervolgstap

De kernagenda is een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe. Het Bidbook is ontstaan naar aanleiding van de laatste fusie en is eind 2018 aangeboden aan de huidige gemeenteraad van West Betuwe. Hierin staan de wensen en dromen van de 24 dorpen en 2 stadjes (kernen), aangedragen door de inwoners van de voormalige drie gemeenten, Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Het vormt een leidraad voor de toekomst van de gemeente West Betuwe. Sommige wensen uit het Bidbook zijn inmiddels gerealiseerd. Andere (nog) niet. Samen met de inwoners van een kern wordt bepaald welke wensen uit het Bidbook alsnog een plek krijgen op de agenda.

Maatwerk

De manier, waarop de kernagenda tot stand komt, verschilt. Ook de inhoud van de agenda is overal anders, want elk dorp of stadje is uniek.

Benieuwd hoe het gaat met kerngericht werken in West Betuwe? Kijk dan ook op Evaluatie Kerngericht werken 2021.

Heeft u vragen over de kernagenda? Neem dan contact op met uw gebiedsmakelaar.

Heeft u alleen of samen met anderen een idee voor uw dorp of stadje? En sluit het plan aan op de kernagenda van uw dorp of stadje? Vraag dan subsidie uit het kernenbudget aan. 

Folders met wensen van de bewoners

In 2021 en 2022 is al een aantal kernagenda's huis-aan-huis verspreid. Niet alle dorpen en stadjes zijn even ver. U vindt de kernagenda's die klaar zijn hieronder.