Kernagenda Ophemert

De nieuwe gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en het buitengebied rond Ophemert.

Concrete afspraken voor concrete resultaten

De onafhankelijke Dorpstafel van Ophemert werkt samen met alle actieve maatschappelijke organisaties, verenigingen, werkgroepen en initiatieven uit het dorp. Samen met al die partijen is deze kernagenda opgesteld, met doelen, aandachtspunten en werkafspraken die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Deze kernagenda is mede tot stand gekomen via een brede bijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021. Het vaststellen van deze kernagenda levert geen garantie op dat deze voorstellen allemaal uitgevoerd worden. Deze kernagenda is ook niet uitputtend, als onderwerpen niet genoemd worden betekent het niet dat ze niet belangrijk zijn. Wel geeft deze agenda richting aan elkaar, voor het stellen van prioriteiten. En om afspraken te maken en om elkaar daaraan te houden. Eind 2022 maken we weer een update van deze kernagenda.

Ondertussen is het vooral fijn wonen, leven en ondernemen in Ophemert. Er is een geweldig dorpshuis (Huis op Hemert), waar veel activiteiten plaatsvinden. De school bloeit, de natuur is prachtig en er zijn nog best veel voorzieningen. Recent is ook een prachtige nieuwe speeltuin geopend. Toch zijn er ook in Ophemert maatschappelijke uitdagingen en zorgen, zoals vergrijzing, eenzaamheid, verloedering, verkeersonveiligheid en het gebrek aan woonruimte.

Deze kernagenda pakt een aantal van die thema’s beet; we leggen aandachtspunten en acties vast. De kernagenda wordt minimaal één keer per kwartaal besproken door de dorpstafel met betrokkenen en met vertegenwoordigers van de gemeente.
Kijk voor meer informatie op www.ophemert.nl

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Enspijk staan. De status is van december 2021.

Fijn wonen, veilig verkeer en veiligheid op straat

 • Woningaanbod.
  Doorstromingsmogelijkheden creëren zodat iedereen die dat wil in Ophemert kan blijven wonen; dus senioren van gezinswoning naar (gelijkvloerse) seniorenwoning, gezinnen van instapwoning naar gezinswoning, jeugd naar (vrijgekomen) instapwoningen, enzovoort.
  Plannen en mogelijkheden duidelijker in kaart brengen.
 • Ontmoetingsplek voor de jeugd.
  Plek gewenst voor jeugd tussen 12 en 16 jaar om verveling en overlast te voorkomen.
  Samen met de gemeente bekijken, meer activiteiten organiseren.
 • Behoud van dorpsgezicht.
  Nu Slingerbos ontwikkeld wordt, voorkomen dat dit stadse allure krijgt; dus geen blokkendoosbouw; voeg bomen toe aan grote, kale straten in het dorp. Zoals bijvoorbeeld in Weverstraat en de Hamaritilaan.
  Dorpstafel en inwoners blijven actief betrokken bij projectontwikkeling; Groenplan maken.
 • Aansluiting glasvezel.
  De aanleg van glasvezel loopt veel vertraging op.
  Elkaar beter op de hoogte houden, informeer de inwoners.
 • Mobiele bereikbaarheid, mobiele telefoon.
  Mobiele bereik is iets verbeterd, maar nog te vaak onder de maat; ook politie en ambulance hebben daar last van.
  Samen met de gemeente actie ondernemen. Bereik is soms van levensbelang.
 • Verkeersveiligheid integraal aanpakken.
  Wens voor één samenhangend mobiliteitsplan, inclusief een lange termijn positieve campagne gericht op verminderen van snelheid.
  Een werkgroep van de Dorpstafel gaat hier met de gemeente mee aan de slag.
 • Gebrek aan parkeerplaatsen.
  Het aantal auto’s neemt nog steeds toe, dit wordt ook uitdaging met laadinfrastructuur.
  Dit gaat de dorpstafel in kaart brengen. Waar doen zich de knelpunten voor?
 • Hou de boel in de openbare ruimte met elkaar op orde.
  Schade in openbare ruimte direct melden, met foto. De gemeente er aan herinneren als het te lang blijft liggen.
  De hele keten melden-opvolgenherstel moet telkens werken.
 • Verval van enkele panden in het dorp.
  Bij gezichtsbepalende panden moet de gemeente echt ingrijpen, zeker na 2 jaar.
  Dorpstafel en gemeente brengen puisten in kaart en maken per locatie een actieplan.
 • Ruimte op de dijk.
  Ruimte op de dijk is belangrijk voor voetgangers, fietsers en overig verkeer.
  Verlichting op de dijk, met name in de buurt van de stoepen (open afritten).
 • Informeel openbaar vervoer (OV).
  Het openbaar vervoer is nou eenmaal matig in Ophemert, maar je kan best vaak samen rijden.
  Organiseer een platform voor inwoners voor informeel OV.
 • Meer communicatie over wonen, verkeer en veiligheid.
  Inwoners willen vaker en eerder kunnen meepraten. Geen eenzijdige informatiesessie maar
  echt meedenken over oplossingen. 
  Organiseer de participatiemaatschappij samen.
 • Fietspad Ophemert en Tiel-Passewaaij.
  Fietsers moeten nu heel eind omfietsen en over gevaarlijke wegen.
  Mogelijkheden in kaart brengen, samen met de gemeente (werkgroep).
 • Veilig looppad tussen het einde van De Laantjes en het Mariabos.
  Voetgangers moeten nu langs een asfaltweg waar verkeer vrij hard rijdt,
  het is beter om hier een extra looppad te maken.
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Bereikbaarheid per auto.
  Eem nieuw dijkontwerp mag bereikbaarheid per auto van Tiel
  niet benadelen. Verdere ontsluiting richting snelweg niet wenselijk.
  Dorpstafel en inwoners actief betrekken bij projectontwikkeling.
 • Bereikbaarheid te voet.
  Wandelpaden uitbreiden. Bijvoorbeeld langs de Pippertsestaat en langs de Molenstraat tegenover de Gulhofstraat. Bedrijven toegankelijk maken via een wandelpad, zoals de Pippert en de Kruithof!
  Samen met de gemeente bekijken.
 • Start van een kleine weekmarkt.
  Met verdwijnen van supermarkt zijn de voorzieningen karig. Weekmarkt is gewenst. 
  Werkgroep opzetten en gemeente faciliteert (met vergunningen).

Goede gezondheid

 • Eenzaamheid: hou een oogje in het zeil.
  Blijf omzien naar elkaar; betrek mensen erbij, help elkaar, spreek elkaar, zie elkaar. Er op af!
  Maatjesproject uitbreiden. Meer bekendheid geven aan eetclubs, wandelclubs en leesclubs.
 • Gezond leven.
  Beter letten op voeding en meer bewegen; gezonder eten en vaker een blokje om.
  Initiatieven voor jong en oud. Fruit uitdelen op school.
 • Luchtkwaliteit.
  De luchtkwaliteit in Ophemert is zo nu en dan echt onder de maat, met name in de wintertijd; dat komt onder meer door houtkachels en de binnenvaart.
  Bewustwording vergroten, meer informatie uitdelen. In kaart brengen, meten en monitoren in de wintermaanden.
 • AED’s in de buurt en goed in kaart. 
  Aan de oostkant van Ophemert ontbreekt nog een AED apparaat. De afstand tot de eerst mogelijke AED bij het dorpshuis is zo’n 10 minuten.
  Wellicht is het mogelijk om een extra AED te krijgen via de gemeente. Inventarisatie van huidige AED’s en kijken waar aanvullende AED(‘s) gewenst zijn. Uitzoeken hoe we dat kunnen betalen en organiseren.

Leuke activiteiten

 • Geschiedenis zichtbaar maken.
  Historische wandeling maken en meer borden plaatsen; identiteit en geschiedenis mogen vaker verteld worden; activiteiten kunnen daar ook binnen passen.
  Werkgroep opzetten en actieplan maken. Het verhaal van Ophemert beter in beeld brengen, inclusief bijvoorbeeld de Mauritslinie.
 • Zichtbaarheid bestaande activiteiten. 
  Muziek, sport, cultuur, er is veel te doen en beleven in Ophemert; wel meer onderlinge afstemming gewenst.
  Meer bekendheid geven via actuele en volledige agenda, digitaal infobord, de website en via social media.
 • Ophemert in het Licht.
  Nieuw evenement, met lichtjestocht en vuurwerkshow.
  Werkgroep opzetten en gewoon een begin maken.
 • Activiteiten voor jongeren.
  Jeugd tussen de 13 en 25 jaar wil graag meer activiteiten voor hun doelgroep, vaak is ondersteuning van hun ideeën gewenst om hen een stap verder te helpen.
  Werkgroep starten, durf klein te beginnen met een leuk tentfeest, daarna ruimte voor groei; contact leggen met Connect2jeugd en jongeren uit het dorp.
 • Culinaire wandeling.
  Nieuwe samenwerking van alle horeca in Ophemert.
  Werkgroep lanceren en idee uitwerken.
 • Reünie van de lagere school organiseren.
  De reünie ook benutten om gelijkgestemden en vrijwilligers te vinden.
  Dorpstafel samen oppakken met school.
 • Efficiënter gebruik van vrijwilligers. 
  Meer samenwerking tussen partijen; ervaring uit Zaltbommel betrekken.
  Dorpstafel gaat een meeting beleggen.
 • Inburgeringscursus.
  Zowel voor nieuwe als niet meer zo nieuwe inwoners, lezing en ontmoeting.
  Halfjaarlijks organiseren, laagdrempelig.
 • Mud run in de uiterwaarden.
  Samen met verenigingen organiseren als gemeenschappelijke activiteit.
  Plan maken.
 • Vrijwilliger van het jaar verkiezing.
  Leuk om ieder jaar in oktober te organiseren. 
  Dorpstafel, samen met verenigingen en organisaties.

Prachtige natuur en buitenruimte

 • Uitwisseling kennis.
  Bezoek van elkaars erven en tuinen organiseren, misschien via een onderlinge open-tuinen-dag; natuurtelling. 
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Natuurwandeling.
  Maak een mooie wandelroute met informatie onderweg. 
  Lanceren klompenpad, samen met St. Landschapsbeheer Gelderland.
 • Natuurzwemplas.
  Tijdelijke locatie vinden en voor 2 weken openen met wat activiteiten. 
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Dorpsmoestuin.
  Kijken of we dat klein kunnen beginnen, wellicht samen met de basisschool; vergeten groenten en koken uit de tuin. 
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Kunst in de natuur.
  In samenwerking met de basisschool natuurvriendelijke tijdelijke kunstobjecten maken in natuur. 
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Schoolplein vergroenen.
  Er is een subsidie hiervoor, dit vraagt nadere uitwerking. 
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Biodiversiteit Mariabos.
  Meer aandacht voor het gevarieerde Mariabos, met nieuwe picknickplek en ontwikkeling van een kabouterpad.
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Plezier in de natuur.
  Wandelroutes ontwikkelen en begaanbaar houden. Stamkaart Ophemert maken Bijhouden van de laantjes. 
  Uitwerken met de werkgroep Levend Landschap Ophemert.
 • Behoud van vierkante meters van de kwispelwei.
  Uitlaatgebied gewenst, anders meer drollen op straat. 
  Overleg Dorpstafel en gemeente.
 • Zandweg de Griendsteeg afsluiten voor auto's. Daar waar de zandweg van het Dijkhuis de uiterwaarden in loopt.
  Nu onveilig en opwaaiend gruis voor voetgangers en fietsers; auto’s blokkeren doorgang voor hulpdiensten, honden-uitlaatservices laten grote groepen honden uit in uiterwaarden.
  Overleg Dorpstafel, gemeente en eigenaar (St. Landgoed Linschoten) organiseren.
 • Goed bomenbeheer.
  Duidelijkheid over bomenbeleidsplan en gezamenlijke inzet gemeente bewoners.
  Gemeente en werkgroep Levend Landschap Ophemert maken een actieplan.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Ophemert is het resultaat van een brede bijeenkomst “Ons Ophemert” op 28 oktober 2021 en een digitale inspraakronde. De Dorpstafel Ophemert heeft hierin een faciliterende rol gespeeld. Deze dorpstafel is een onafhankelijke groep van vrijwillige en enthousiaste inwoners uit ons dorp Ophemert. Naast het bestuur is een groot aantal vrijwillige adviseurs en contactpersonen aangesloten. Zij hebben via hun netwerken lijntjes naar verenigingen, organisaties, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Bij de bijeenkomsten schuiven meestal ook de adviseurs van de gemeente West Betuwe en van Welzijn West Betuwe aan, zoals de gebiedsmakelaar Mirjam Arends en namens Welzijn West Betuwe Hetty van Oord.

De dorpstafel komt periodiek bij elkaar om de leefbaarheid te versterken. Verbinding en
samenwerking zijn de sleutelwoorden. Daarnaast heeft de dorpstafel een ombudsfunctie: het
bestuur komt op voor de belangen van de inwoners (belangenbehartiging) en helpt de gemeente haar dienstverlening te verbeteren (aanspreekpunt). Maar let op!: de dorpstafel is geen verlengstuk van de gemeentepolitiek en ook geen onderdeel van het ambtelijk apparaat!

Regelmatig bespreekt de dorpstafel deze kernagenda om te kijken welke punten worden uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda willen toevoegen.

Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij de dorpstafel of de gebiedsmakelaar.

Contact

Meer informatie ook via Huis op Hemert: 0344 - 60 89 03
Of stuur een e-mail naar: dorpstafelophemert@outlook.com

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met de gebiedsmakelaar via degebiedsmakelaars@westbetuwe.nl