Kernagenda Haaften

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners van Haaften belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Haaften en het buitengebied. Inwoners zijn vertegenwoordigd in (dorps)platform Mooi Haaften en werken samen met andere inwoners, verenigingen, en organisaties. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

Start

Deze eerste kernagenda is onder regie van platform MooiHaaften gemaakt. De kernagenda bestaat uit een aantal wensen die zijn aangedragen door de inwoners van Haaften. De ambities en prioriteiten zijn ontstaan door een enquête en een inwonersbijeenkomst op 24 februari 2022 in de Burcht van Haeften. Ook de wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn meegenomen, daar waar ze nog actueel waren.

Uitvoering

We onderzoeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken we als inwoners zelf op, of de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) zijn aan zet. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen naar wat er wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zo is het platform MooiHaaften opgericht en is de website MooiHaaften.nl vernieuwd en geüpdatet.

Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners gerealiseerd. Dit is soms mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. Zo is er:

 • Extra aandacht voor de snelheid in de Dreef en de Bernhardstraat.
 • Eerste drogistrij faciliteiten in de winkel van Sinkel.
 • Een actief activiteitenprogramma in de Burcht. Inclusief kroegavonden.
 • Er is een ingetrale werkgroep opgezet voor zwembad onderzoek Crobse Waard.
 • Een eerste digitale en papieren nieuwsbrief op verzoek van de inwoners.

De initiatieven staan op westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Haaften staan. 

Thema’s en aandachtspunten

De status is van juni 2022.

Communicatie en Samenwerking

 • Er komt een dorpsplatform voor Haaften.
  Belangrijk zijn vooral:
  - Vertegenwoordiging van bewoners in bespreking met overheden bij het verbeteren van de leefbaarheid.
  - Het betrekken en informeren van alle bewoners van Haaften bij de verschillende onderwerpen.
  Status: gereed. Inmiddels is er het platform Mooi Haaften. Via MooiHaaften.nl blijf je op de hoogte. Geïnteresseerd om mee te doen? Laat het ons weten! 
 • Verbeterde communicatie over Haaften door website in combinatie met een dorpskrant.
  De website is geüpdatet: MooiHaaften.nl. De dorpskrant zowel digitaal als op papier.
  Status: We zoeken mensen die het leuk vinden om aan de dorpskrant mee te werken. Lijkt het je wat: mail dan naar communicatie@mooihaaften.nl
 • Activiteitenkalender. Organiseert u of uw vereniging/organisatie een leuke activiteit in Haaften. Neem dan contact op met contact@mooihaaften.nl.
  Status: Er is inmiddels een activiteitenkalender te vinden op mooihaaften.nl. Er moet nog meer bekendheid worden gegeven aan de kalender en het vullen hiervan. 
 • Inwoners wensen geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen rond de overslaghaven.
  Inwoners zijn niet tevreden over de communicatie vanuit en over NedCargo.
  Status:  Pogingen om via de gemeente contact te leggen met NedCargo zijn niet gelukt. Wens is om een verklaring van NedCargo op te nemen op de website over de preciese plannen met betrekking tot de overslag en de impact op de omgeving.
 • Digitaal mededelingenbord.
  We gaan de haalbaarheid (behoefte, financiën etc.) onderzoeken.
  Status: nog op te pakken
 • Meer samenwerking tussen en met verenigingen in Haaften.
  Eerste stap is inventariseren welke samenwerkingsbehoeften er zijn.
  Status: Nog op te pakken.
 • Vrijwilligersbank Haaften.
  Betrekken van vrijwilligers bij de activiteiten die passen bij hun interesses.
  Daarnaast ook vrijwilligersbehoefte van/bij verenigingen/activiteiten zichtbaar maken.
  Status: Nog op te pakken.

Openbare Ruimte

 • Het aangezicht van ’t Kempke verbeteren en de leefbaarheid van de speeltuin vergroten. Burcht van Haeften en omgeving centrum.
  Looppad aan begraafplaats zijde verbeteren en rolstoel/rollator toegankelijk maken.
  Voor personen met een visuele beperking de toegang aangeven met reliëftegels en geleidelijnen. Op splitsingen, kruisingen en zebrapaden stoptegels toepassen. Onder andere in de Burcht.
  Nog op te pakken, 1e stap is de behoefte onderzoeken.
 • Meer groen en meer onderhoud.
  Onderhoud wordt vanuit de gemeente op een bepaald niveau gehouden. Als er meer wensen zijn is het mogelijk, als het onderhoud door inwoners zelf wordt gedaan. Neem dan contact op met MooiHaaften of de gebiedsmakelaar.
  Nog op te pakken: behoefte aan groen en onderhoud onderzoeken.
 • Centrumplannen/Woningbouw algemeen.
  - betaalbare seniorenwoningen.
  - betaalbare bouwgrond.
  - starterswoningen.
  - betaalbare (sociale) huurwoningen.

  Status: Dit jaar wordt de bestemmingsplanprocedure gestart. Hierover wordt gecommuniceerd. Voor info: mooihaaften.nl.
 • Onderhoud van de begraafplaats.
  Status: Onderhoud is grotendeels gereed. Later dit jaar wordt het hek nog geverfd.
 • Groene speeltuin bij school.
  In dit geval gaat het om de Wielewaal. Het plein moet ook toegankelijk zijn na schooltijd.
  Status: Loopt, de school heeft het initiatief.

Verkeersveiligheid en Vervoer

 • Fietspad aan de Marijkestraat verlengen langs de Boutensteinseweg tot aan Rhelico (over A15).
  Ook medewerking van de Provincie is nodig.
  Status: Het vraagstuk is in de gemeente naar aanleiding van een raadsvraag onderzocht. Toen bleken de kosten en baten niet tegen elkaar op te wegen.
 • Verkeersveiligheid vergroten op fietspad aan de Enggraaf. Veiliger maken (vlakker maken). 
  Veel kuilen en grote ruimten tussen tegels.
  Status: Onderzoeken wat op korte termijn mogelijk is. 
 • Verkeersveiligheid vergroten op de Bernardstraat.
  Het gaat hierbij vooral over het oversteekpunt bij de school en de snelheid.
  Status: Onderzoeken (samen met gemeente) hoe er een veiligere situatie gecreëerd kan worden. 
 • Verbeteren dienstregeling OV.
  Betere verbinding en aansluiting richting Zaltbommel
  Status: Er is een goede verbinding (buurtbus) vanaf het busstation via Waardenburg met een korte overstap. Deze verbinding is niet vindbaar. Er wordt actie ondernomen om de verbinding beter bekend te maken.
 • Veerverbinding Zaltbommel.
  Status: Vinger aan de pols houden over de ontwikkelingen.
 • Dijkversterking en Gastvrije Waaldijk 
  Informatie over het dijkversterkingstraject is te vinden op: www.gralliantie.nlexterne-link-icoon.
  Status: Als platform vinger aan de pols houden over de ontwikkelingen.

Recreatie, Ontspanning en Activiteiten

 • De Burcht bruisender maken: meer activiteiten voor jong en oud.
  Inmiddels is een aantal activiteiten gestart (zie ook de activiteitenkalender op mooihaaften.nl:
  - Elke woensdag koffieochtend
  - Kroegavonden.
  - Muziek in het weekend
  - Bandjes avonden in de Burcht
  - Bingo
  - Bier- en wijnproverij
  - In- en uitgangen rolstoelvriendelijk
  Status: Er is een werkgroep gestart (activiteiten@mooihaaften.nl)
  Zij gaan aan de slag met het stimuleren van activiteiten en het bekend maken daarvan. Ook leggen zij verbindingen tussen ideeën, organisaties en vrijwilligers.
 • Ontmoetingsplek voor jongeren.
  En/of activiteiten voor jongeren. Samen met jongeren oppakken.
  Status: Nog op te pakken. Behoefte onderzoeken samen met jongerenwerker en de jeugd zelf.
 • Zwemplas toegankelijk maken in Crobsche Waard.
  Met de gemeente vindt een gesprek plaats over de (on)mogelijkheden.
  Status: Nog op te pakken: Een aparte werkgroep vormen die zich in hard wil gaan maken voor het toegankelijk maken van zwemwater voor Haaften in Crobsche Waard.
  Wil je meedoen: neem contact op met activiteiten@mooihaaften.nl.

Denk en doe mee!

Deze kernagenda is vormgegeven met (de input van) Haaftenaren. Regelmatig bespreken we als platform met de inwoners van Haaften welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen.

Wil je hierover meedenken? Of wil je meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, jouw hulp is meer dan welkom! Meld je aan via de website www.mooihaaften.nlexterne-link-icoon. Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen per thema opgericht waar inwoners zich bij aan kunnen sluiten. 

Contact

Voor algemene vragen, opmerkingen of contact kan je ook terecht bij Platform MooiHaaften, via mooihaaften.nl/contactexterne-link-icoon.

Gebiedsmakelaar voor Haaften is Ingrid van Ooijen.externe-link-icoon