Kernagenda Asperen

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners van Asperen en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De Stadsraad maakt zich, samen met de gemeente West Betuwe en de inwoners van Asperen, sterk voor prettig wonen en leven in Asperen en het buitengebied. Dit doen zij bijvoorbeeld door het opstellen van de ‘kernagenda’.  We onderzoeken samen welke punten op de agenda uitvoerbaar is.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een aandachtspunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er nog wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen wordt er al hard gewerkt en proberen we samen mooie dingen te realiseren. Sinds 2019 zijn er verschillende initiatieven van inwoners en verenigingen gerealiseerd. Denk aan de Buitenbios en het nieuwe hekwerk langs de zwemplas, waarmee we ganzenoverlast voorkomen.
Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. De initiatieven staan op: initiatieven Asperen.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Asperen staan. De status is van oktober 2021. 

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Verenigingsleven en vrijwilligerswerk.
  In stand houden.
 • Heel Asperen, zwemplas.
  Meer toezicht door politie en gemeente. De Stadsraad praat hierover mee.
 • Oud-Asperen.
  (Rolstoel) toegankelijkheid is op veel plaatsen slecht, met name in oud- Asperen. Status: verder toelichten.
 • Nog te bepalen.
  Voorzieningen en bewegwijzering voor toeristen, knelpunt bij kerk en oversteekplaats Leerdamseweg eerst oppakken. Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Nog te bepalen.
  Voorzieningen voor jongeren. Status: mogelijkheden onderzoeken.

Wonen

 • Oude Zandheuvel.
  Nadenken over invulling via enquête onder inwoners. Status: de Stadsraad maakt een enquête.
 • Locatie zoeken.
  Bouwen van woningen, vooral voor starters en senioren: de Stadsraad kan hiervoor voorstel indienen bij de gemeente. Status: mogelijkheden onderzoeken.

Openbare ruimte en groen

 • Oude gemeentehuis
  Wat wordt de bestemming? Status: wordt verkocht.
 • Historische kern.
  Aandacht voor bestrating. Status: de mogelijkheden onderzoeken.
 • Heel Asperen.
  Hondenpoep aanpakken. Status: de mogelijkheden onderzoeken.
 • Diverse locaties.
  Nette bermen en bestrating. Status: nadenken over de Minstraat.

Verkeer

 • Voorstraat. 
  Herinrichting. Status: uitvoering in 2022.
 • Voorstraat en Middelweg.
  Gebrek aan parkeerruimte. Status: bij renovatie in 2022.
 • Leerdamseweg.
  Ganzen op de weg. Voorstel: jacht en netten.
 • Diverse wegen.
  Verkeersveiligheid verbeteren. Status: de mogelijkheden onderzoeken.
 • Heel Asperen.
  Meer parkeervoorzieningen. Status: de mogelijkheden onderzoeken.
 • Tussen school en Spar.
  Verkeerveiligheid voor schoolkinderen verbeteren. Status: de mogelijkheden onderzoeken.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Asperen is het resultaat van de haalbare wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018) samen met de punten die zijn geïnventariseerd door de Stadsraad en de gemeente. Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere aandachtspunten? Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan via Stadsraad-Asperen.nlexterne-link-icoon.

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Petra Bazuinexterne-link-icoon.

Laatst bijgewerkt: oktober 2021