Kernagenda Acquoy

De gemeente West Betuwe maakt zich sterk voor prettig wonen en leven in Acquoy en het buitengebied. Dat doen we samen met de Kooise Dorpsraad en de inwoners van Acquoy.

Van dromen naar uitvoering

In 2020 begonnen we met het ophalen van aandachtspunten door een enquête aan alle inwoners van Acquoy. Ook de punten uit het bidbook en het dorpsplan hebben we erin meegenomen. Een behoorlijke lijst, waaruit we een aantal punten met voorrang proberen op te pakken. Deze vormen voor nu de basis voor de kernagenda. Twee keer per jaar bespreken we met elkaar welke punten we hebben uitgevoerd. We kijken ook welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken we (inwoners, gemeente of andere organisaties) op. Soms lukt het helaas niet om een aandachtspunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er nog wel mogelijk is.

Eerste successen

Samen hebben we intussen al hard gewerkt en mooie dingen gerealiseerd. Zoals bijvoorbeeld de pas aanlegde jeu-de-boules baan. Ook zijn er sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners en verenigingen gerealiseerd. Mede door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. De initiatieven staan op de pagina initiatieven Acquoy.

Thema's en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Acquoy staan. De status is van november 2021.

Verkeer

 • Nieuwe Steeg.
  De snelheid van het autoverkeer verminderen en de bocht naar de Lingedijk veiliger maken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.
 • Kruisingen Meerdijk (met de Huigenstraat en met de Horndijk).
  Straatverlichting plaatsen op de kruisingen Meerdijk met de Huigenstraat en Meerdijk met de Horndijk. De oprit Huigenstraat twee kanten op laten gaan. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.
 • Kerkweg en Huigenstraat.
  Verlichtingsplan, voornamelijk voor toenemende aantal fietstende scholieren. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.
 • Binnen bebouwde kom.
  Verkeersmaatregelen binnen de bebouwde kom vanwege te hard rijden. De verkeersmaatregelen mogen niet hinderlijk zijn voor ondernemers in Acquoy. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.
 • Diverse locaties.
  Struikelgevaar, stoepen herstellen, overhangend groen, let op toegankelijkheid. Status: locaties in beeld brengen.
 • Prinses Beatrixstraat.
  Parkeren alleen aan de stoepzijde. Status: inventariseren hoe groot het probleem is. 
 • Lingedijk.
  Veilig(er) fietsen en wandelen door toeristen op de Lingedijk. Lastig door ruimtegebrek ter plaatse. 
 • Vooral op de Lingedijk slecht zicht.
  Overhangend groen en hagen snoeien voor betere zicht. zichtbaarheid. Actie voor gemeente en inwoners. 
 • Lingedijk/Prinses Beatrixstraat.
  Zichtbaarheid vergroten bij hoek Lingedijk en Prinses Beatrixstraat. Status: mogelijkheden onderzoeken.

Recreatie en ontspanning

 • Picknickbankjes op diverse locaties.
  Status: locatie onderzoek.
 • Locatie zoeken Jeu-de-boules baan.
  Status: gereed.
 • Meester J.H. Geysstraat.
  Twee bankjes plaatsen bij jeu-de-boules baan. Uit te voeren in 2021.

Openbare ruimte en groen

 • Nieuwe Steeg.
  Groene entree naar het dorp realiseren en informatiebord ‘Acquoy’ herplaatsen. Status: mogelijkheden onderzoeken. 
 • Prullenbakken op diverse locaties.
  Voldoende prullenbakken plaatsen voor afval van toeristen en voor honden- en paardenpoep. Ook regelmatig legen. Afspraak: prullenbakken die minder gebruikt worden, worden herplaatst op locaties waar het gebruik intensiever is. 
 • Kerkweg en Beatrixstraat.
  Karakteristieke historische straatlantaarnpalen langs de Kerkweg en de Beatrixstraat (plan Elings). Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • De Schakel.
  Vervangen glasbak door ondergronds exemplaar. Satus: loopt (Avri).
 • Hondenlosloopveld. 
  Status: locatie zoeken.  
 • Dorps karakter terugbrengen.
  Wirwar bestrating, groen en paaltjes oplossen. Status: omvang van het probleem in beeld brengen. 

Communicatie

 • Websites.
  Er zijn twee websites: kooiseraad.nl en acquoywestbetuwe.nl. Status: gereed.
 • Papieren nieuwsbrief.
  Papieren nieuwsbrief, zoals bijvoorbeeld de Klepperman in Rhenoy. Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Facebookpagina.
  Er zijn meerdere Facebookpagina’s in Acquoy. Status: gereed. 
 • Nieuwsbrief per email.
  Maillinglijst is nagenoeg compleet. Status: gereed.
 • What’s app groepen.
  Er zijn diverse what’s app groepen in Acquoy. Status: gereed.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Acquoy is het resultaat van de haalbare wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018), de punten uit het dorpsplan en de resultaten van de uitgestuurde enquête in 2020.

Wilt u meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere aandachtspunten?
Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij een van de onderstaande contactpersonen.

Contact

Kooise Dorpsraad, www.kooisedorpsraad.nlexterne-link-icoon.
Ria van Esterik, gebiedsmakelaar Acquoy.