Kernagenda Heukelum

Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Heukelum en het buitengebied. Deze inwoners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep en werken samen met Heukelum Aktief. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. 

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etcetera) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zoals het opknappen van recreatiegebied de Rietput. Hiervan is een filmpje gemaakt.

Bekijk het filmpje 'Kerngericht werken de Rietput' op youtubeexterne-link-icoon.

Ook zijn sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. De initiatieven staan op de pagina Leefbaarheidsbudget.

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Heukelum staan. Ook vindt u deze kernagenda terug op www.heukelumaktief.nlexterne-link-icoon

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Heukelum staan. De status is van maart 2021.

Verkeer

 • Kruising Gragtdijk en Voorste Gewind. 
  Veiliger inrichten van de kruising met druppelmarkering (drempelmarkering?) op de rijbaan. Te realiseren in 2021.
 • Dwarsweg.
  Verbeteren van de drempel en het asfalt op de Dwarsweg. Te realiseren in 2021.
 • Verbeteringen Heidensweg en Gragtdijk.
  De fietsoversteek veiliger en overzichtelijk maken. De fietspaden krijgen asfalt in plaats van tegels. Te realiseren in 2021.
 • Pad Heidensweg en Gragtdijk.
  Het pad aan de Heidensweg bij de Gragtdijk richting wal onbegaanbaar maken voor auto's. Te realiseren in 2021 met het plaatsen van een rood-wit paaltje. 
 • Buitengebied diverse wegen.
  Bermen in het buitengebied aanvullen langs het asfalt. Belijning aanbrengen in bochten. Te realiseren in 2021.
 • Zuiderlingedijk bij de afslag Koornwaard.
  De verkeerssituatie op de hoek veiliger maken met markering en bebording. Te realiseren in 2021.
 • Molenstraat. 
  De mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te maken bij het speelveldje aan de Molenstraat. Status onderzoeken.
 • Achterweg.
  Uitritten aan de Achterweggelijkwaardig maken. Uitvoeren bij groot onderhoud.
 • Dwarsweg en Gragtdijk.
  30-km zones herinrichten om hard rijden tegen te gaan op de Dwarsweg en de Gragtdijk. Uitvoeren bij groot onderhoud.
 • Zuiderlingedijk en provincialeweg. 
  Aanleg van een rotonde op de kruising. Status, de aanleg van de rotonde is uitgesteld tot 2023. 

Vervoer

 • Bushalte Appeldijk - Nieuwe Zuiderlingedijk.
  Verzoek voor het terugplaatsen van de bushalt. Status, de bushalte vervalt omdat deze te weinig wordt gebruikt.
 • Bushalte Vogelswerf.
  De bus laten stoppen bij de bushalte. Status gereed.
 • Lijn (6)73, Gorinchem-Leerdam.
  Terugkeer van de buslijn. Status gereed.

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • JOP voor (oudere) jeugd.
  Een overdekte 'hangplek' realiseren en het draagvlak en financiële mogelijkheden onderzoeken. Status loopt.
 • Buurthulp.
  Verbeteren van de samenwerking met Welzijn West Betuwe. Status loopt.
 • Digitaal platform.
  Ontwikkelen van een digitaal platform voor communicatie tussen gemeente, verenigingen, organisaties en inwoners. Status onderzoeken.

Recreatie en ontspanning

 • Rietput.
  Opknappen van de zwemplas en omliggend terrein. Status loopt.
 • Jachthaven.
  Wens voor het maken van verwijsborden, een rustpunt, een waterpomp en een lantaarnpaal bij de openbare parkeerplaats. Status onderzoeken.
 • Dorpshuis.
  Het Dorpshuis opnemen in het fietsroutenetwerk. Status onderzoeken.
 • Speeltuin De Beerakker.
  Mogelijkheden voor het realiseren van een toiletunit en opslag. Status onderzoeken, loopt.

Wonen

 • Bestaande woningen.
  Verduurzamen woningen, gereed maken voor warmtetransitie. Start 2021.
 • Nieuwbouw.
  Bouwen van ongeveer 14 levensloopbestendige (sociale) huurwoningen op het Leijenburgplein door Kleurrijk Wonen. Status loopt.
 • Nieuwbouw.
  Diversiteit woningaanbod vergroten met woningen voor jong en oud. Status onderzoeken.

Openbare ruimte en groen

 • Alexanderstraat. 
  Bomen planten. Status gereed.
 • Gragtdijk/Voorste Gewind.
  Herplanten boom. Status gereed.
 • Oude kern.
  Plantenbakken aan de lantaarnpalen. Status onderzoeken.
 • Gragtdijk tussen asfalt achter speeltuin en Voorste Gewind.
  Oplossing voor het onkruid tussen rijbaan en haag. Status onderzoeken.
 • Kruising Zuiderlingedijk en Nieuweweg. 
  Verlichting op orde brengen. Uitvoeren in 2021.
 • Crommen Camp. 
  Opknappen van het groen, de bestrating en de riolering. 'Kijken' naar parkeerdruk. Status onderzoeken.
 • Gasthuisstraat, oude stadhuis. 
  Herinrichten van het pleintje naast de bakker. Status onderzoeken.
 • Zuiderlingedijk (bij de Kerkweg). 
  Picknickbanken verplaatsen en toegankelijker maken. Status onderzoeken.
 • Stadsgracht. 
  Beheer en onderhoud van het eendenhuisje, een fontein plaatsen en het water op peil houden. Status onderzoeken.
 • Muziektent. 
  Herinrichten van het pleintje voor muziektent. Status onderzoeken.
 • Gragtdijk.
  Bestemming van het huidige asfaltterrein achter de speeltuin. Status duidelijkheid in 2021.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Heukelum is het resultaat van de inwonersavond (eind 2019) en de haalbare
wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018). De kernagenda is samen met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Twee keer per jaar bespreken we met deze inwoners welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen.

Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan via www.heukelumaktief.nlexterne-link-icoon of gebiedsmakelaar Ria van Esterik. 

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Ria van Esterik.

Laatst bijgewerkt: maart 2021.