Kernagenda Gellicum

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Gellicum en het buitengebied. Enkele inwoners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep, die zich bezighoudt met het opstellen van de ‘kernagenda’. Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de  inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een aandachtspunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er nog wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen is er al hard gewerkt en hebben we samen mooie dingen gerealiseerd. Zoals het veiliger maken van de bocht bij het ‘Lingelandje’. Ook zijn er sinds 2019 verschillende initiatieven van inwoners en verenigingen gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente. De initiatieven staan op de pagina leefbaarheidsbudget.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Gellicum staan. De status is van september 2021.

Verkeer

 • Vlietskant richting Lingedijk. Dijkopgang.
  Onveiligheid beoordeeld tijdens schouw. Status: de weg voldoet aan de veiligheidseisen.
 • Laageindseweg richting Asperen. Dijkopgang.
  Onveiligheid beoordeeld tijdens schouw. Status: de weg voldoet aan de veiligheidseisen.
 • Lingedijk, Laageindseweg.
  Verkeerstelling uitvoeren. Uitvoering september 2021.
 • Fietstunnel.
  Onveilig gevoel verminderen, bijvoorbeeld door aanbrengen verlichting. Uitvoering 2021.
 • Splitsing Lingedijk en Hoogeindseweg.
  Verkeerssituatie veiliger maken, gras kort houden voor zichtlijnen. Uitvoering 2021.
 • Nijsteeg en Koomgraaf.
  Wegdek veiliger maken, situatie in kaart brengen bij weginspectie. Uitvoering 2022.
 • Hoog- en Laageindseweg.
  Vergroten verkeersveiligheid. Uitvoering 2022.
 • Splitsing Vlietskant en Laageindseweg.
  Onoverzichtelijk, gezien vanaf de dijk. er komt een rood vlak ter hoogte van de kruising tijdens het onderhoud van de weg.

Wonen

 • Woningbouw.
  Onderzoek naar draagvlak voor betaalbare (huur) woningen, mooi ingepast in het dorp. Sttus: mogelijkheden onderzoeken werkgroep inwoners.

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Buurthuis en speeltuin.
  Ontmoetingsfunctie stimuleren en mogelijkheid om het gebouw te vergroten. Status:  mogelijkheden onderzoeken samen met gemeente.
 • Entree van het dorp.
  Mededelingenbord plaatsen. Status: onderzoeken.

Recreatie en ontspanning

 • Locatie zoeken.
  Realiseren lokaal ommetje. Status: onderzoeken mogelijkheden.
 • Bord Heersdijkbrug.
  Bord terug laten plaatsen op brug, tijdens werkzaamheden aan provinciale weg. Status: overleggen met Provincie Gelderland.

Openbare ruimte en groen

 • Dorpspomp opknappen.
  Door bewoners met budget gemeente. Status: gereed.
 • Reling bruggetje opknappen.
  Bewoners met budget gemeente. Uitvoeren in 2021.
 • Hoogeindseweg.
  Wens voor een bladkorf naast de glasbak en een afvalcontainer aan de Vlietskant. Uitvoeren in 2021.
 • Vlietskant en T-splitsing Laageindseweg.
  Herstel van het messing herdenkingsplaatje bij de Lindeboom,. Uit te voeren door bewoners met budget va de gemeente in 2021.
 • Laageindseweg.
  Wateroverlast door rioolprobleem. Status: onderzoek door de gemeente in 2021.
 • Laageindseweg.
  Maaibeleid noord- en zuidzijde van de weg is verschillend, samen met gemeente kijken naar logisch maaibeleid. Uitvoeren in 2021/2022.
 • Zwerfvuil tegengaan.
  Prullenbakken die weinig gebruikt worden herplaatsen op drukke locaties. Uitvoeren in 2021/2022.
 • Locatie bepalen openbaar groen.
  Onderhoud openbaar groen, bloemen, moestuin, biodiversiteit. Status: onderzoek mogelijkheden.
 • Locatie bepalen natuureducatie
  Voor workshops, excursies, adviezen. Status: onderzoek mogelijkheden.
 • Locatie bepalen.
  Realiseren ooievaarspaal, insectenhotels, bulkzak inheemse kruiden, vogelhuizen, meer fruitbomen, etc. Status: onderzoek mogelijkheden.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Gellicum is het resultaat van de haalbare wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018), zie www.westbetuwe.nl/bidbook en de resultaten van de door de Communicatie Commissie Gellicum uitgestuurde vragenlijst in 2020. De kernagenda is met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Twee keer per jaar bespreken we welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toe willen voegen.

Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere aandachtspunten? Graag!

Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij Patrick Fiolet of Ingrid van Ooijen, gebiedsmakelaar van Gellicum. 

Vragen over deze kernagenda?

Neem contact op met gebiedsmakelaar Ingrid van Ooijen.externe-link-icoon

Laatst bijgewerkt: augustus 2021.