Kernagenda Tuil

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Tuil en het buitengebied. Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

Inwoners zijn vertegenwoordigd in Tuil Actief en werken samen met andere inwoners, verenigingen, en organisaties. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad.

Start

Deze eerste kernagenda is samen met een groep actieve inwoners (Tuil Actief) gemaakt.

De kernagenda bestaat uit een aantal wensen en ideeën die zijn aangedragen door inwoners van Tuil. Deze punten zijn opgehaald via een huis-aan-huis flyer en besproken in een brainstormsessie. Ook de wensen van de inwoners die in het Bidbook (2018) staan, zijn meegenomen, daar waar ze nog actueel zijn. De kernagenda voor Tuil is een eerste start om met een aantal punten van start te gaan. In de toekomst kan het aantal thema's en punten nog groeien.

Uitvoering

We onderzoeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen naar wat er wel mogelijk is.

Ondertussen zijn er al stappen genomen en zijn er in het proces al mooie dingen ontstaan. Zo is er een groep inwoners die graag aan de slag wil met de leefbaarheid van Tuil. Maar we zoeken nog meer mensen! Wil je ook meedenken en meedoen? Laat dit dan weten aan tuilactief.  

Heb je een goed idee wat je wil oppakken in jouw leefomgeving? Via Leefbaarheidsbudget kun je hierover meer lezen en budget aanvragen.

Thema’s en aandachtspunten

Hieronder de aandachtspunten die op de kernagenda van Tuil staan. De status is van mei 2022.

Communicatie en Samenwerking

 • Onderzoeken of er een dorpsplatform of dorpsraad voor Tuil kan komen.
  Op dit moment is er een groep actief. Maar dit is nog niet een ‘officieel’ platform in de vorm van bijvoorbeeld een stichting. Een stichting kan bijvoorbeeld gemakkelijker subsidies aanvragen. Ook kan deze groep als communicatieplatform dienen tussen gemeente en dorp. Status: Dit jaar richten we een dorpsplatform op. Heb je interesse om hierover mee te denken en mee te doen? Laat het weten.
 • Verbeterde communicatie over activiteiten en andere zaken die in Tuil spelen.
  Ook duidelijkheid over waar inwoners waar terecht kunnen bij vragen of meldingen.
  Status: Nog op te pakken. Kijken op welke manieren we inwoners kunnen infomeren (nieuwsbref, website, social media, sms, etcetera)

Openbare Ruimte

 • Veilige uitlaatplek voor honden, waarbij honden met elkaar kunnen spelen.
  Er moet een geschikte plek worden gevonden: op dit moment is er weinig grond geschikt. Vooral door afsluiten van de dijk is er nu meer behoefte.
  Status: Onderzoek naar mogelijkheden loopt.
 • Plein en straten bij kringloopwinkel, dorpshuis en kerk opknappen.
  Denk bijvoorbeeld aan extra bomen, groen planten en nestkastjes en indien mogelijk fruitbomen. Ter hoogte van Kortestraat en Kruisstraat. Belangrijk is dan dat onderhoud door een groep inwoners gedaan kan worden.
  Status: Nog op te pakken. Wil je meedoen? Laat het weten.
 • Het Speeltuiltje in de Wilhelminastraat opknappen.
  Vanuit de gemeente is budget beschikbaar om de speeltuin op te knappen. Om aan de slag te gaan is wel een bestuur / groep vrijwilligers nodig. 
  Status: Een inwoner heeft aangeboden aanspreekpunt te zijn uit Tuil om dit op te pakken. Wie wil aansluiten bij een nieuw bestuur en/of meehelpen, zodat de speeltuin weer aantrekkelijk wordt voor de kinderen?  Interesse: neem contact op. Contactgegevens staan in de folder.  

Verkeersveiligheid

 • Verkeerveiligheid in en vanuit de nieuwbouwwijk (Klingelenberg) vergroten.
  Er zijn zorgen over de verkeersveiligheid. Het gaat vooral om te hard rijden. Daardoor is het op sommige plekken onveilig om over te steken. Wens is dat er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de situatie veiliger te maken. Bewustwording kan daar ook onderdeel van uitmaken.
  Status: Mogelijk later dit jaar samen met gemeente en inwoners naar de mogelijkheden kijken om de verkeersveiligheid te vergroten.

Recreatie, Ontspanning en Activiteiten

 • Onderzoeken waar oudere jeugd behoefte aan heeft. 
  Nog op te pakken.
 • Kabouterpad bij de Tuilse Put.
  Het plan is om dit jaar te starten met een groen en natuurlijk kabouterpad om de Tuilse Put en dit later nog verder uit te breiden. Langs het kabouterpad kunnen ouders met NFC en/of QR codes op hun smartphone kabouters leuke en leerzame verhaaltjes laten vertellen over (voedsel)planten, bloemen, vogels, bijen en andere dieren.
  Staus: Om dit mogelijk te maken zijn mensen nodig. Vind je het leuk om mee te doen met de voorbereidingen, de realisatie en of het verhogen van de biodiversiteit langs het kabouterpad en/of het Rondje Tuil? Stuur dan voor meer informatie een email naar tuilnatuurlijk (zie folder). Kijk ook eens op www.rondjetuil.nlexterne-link-icoon.
 • Meer activiteiten organiseren waar inwoners uit Tuil elkaar kunnen ontmoeten.
  Heb je een leuke ideeën? Neem vooral contact op!

Denk en doe mee!

Deze kernagenda is vormgegeven met de inbreng van inwoners uit Tuil. Regelmatig bespreken we welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toevoegen. Wil je hierover meedenken? Of wil je meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten? Graag, jouw hulp is meer dan welkom! Meld je aan via een van de mogelijkheden

Contact

Neem gerust contact op met:

Werkgroep Tuil Actief

Gebiedsmakelaar

De gebiedsmakelaar voor Tuil is Ingrid van Ooijen.externe-link-icoon