Kernagenda Spijk

Op deze kernagenda staan aandachtspunten die de inwoners van Spijk, Vogelswerf en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

Van dromen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Spijk en het buitengebied. Enkele inwoners zijn vertegenwoordigd in een werkgroep, die zich bezighoudt met het opstellen van de ‘kernagenda’.

Uitvoering

We onderzoeken eerst welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (Provincie, Waterschap, etc.) op. Of we doen het samen. Soms lukt het helaas niet om een aandachtspunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er nog wel mogelijk is.

Eerste successen

Ondertussen wordt er al hard gewerkt en proberen we samen al mooie dingen te realiseren, zoals het maken van een beweegroute. Sinds 2019 zijn er verschillende initiatieven van inwoners en verenigingen gerealiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente.

De initiatieven staan op de pagina leefbaarheidsbudget.

Thema’s en aandachtspunten

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Spijk staan. De status is van oktober 2021. 

Verkeer

 • Spijkse Kweldijk, Zuiderlingedijk en Spijkse Steeg.
  Onveilig, vooral voor fietsers en schoolgaande kinderen. Met de gemeente naar mogelijke oplossingen kijken.
 • Zuiderlingedijk.
  Er zijn parkeerprobleem op zondag tijdens kerkdienst. Status: contact opnemen met de kerk, en met gemeente naar mogelijke oplossingen kijken.
 • Dorpshuis.
  Meer parkeerplaatsen voor het dorpshuis en bij de nieuwe brede school realiseren. Met gemeente naar mogelijke oplossingen kijken
 • Bocht Spijkse Kweldijk bij het ‘kleine kerkje’.
  Gevaarlijke bocht met weinig zicht. Met gemeente naar mogelijke oplossingen kijken.
 • Kruising dijk met Spijkse Kweldijk (Veerstoep), ter hoogte van het pontje.
  Dit is een onoverzichtelijke kruising. Met gemeente naar mogelijke oplossingen kijken.

Openbare ruimte en groen

 • Spijk.
  Als groene plekken in het dorp bebouwd worden, deze compenseren met nieuw openbaar groen. Aandachtspunt voor de gemeente.
 • Speeltuin.
  Kijken of we de speeltuin kunnen combineren met bijvoorbeeld een fietscrossbaan, fitnesstoestellen, een asfaltlaag die als skatebaan en ijsbaan kan dienen. Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Plein voor dorpshuis. 
  Mogelijkheden om het plein bij het dorpshuis groener te maken. De jeu-de-boules baan als ontmoetingspunt verplaatsen. Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Meer groen op diverse locaties.
  Vergroenen van het dorp. Bijvoorbeeld met bloemenranden of bloembakken aan lantaarnpalen. Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Locatie bepalen voor losloopplek honden.
  Losloopplek voor honden realiseren, wellicht bij de Spijkse Steeg tegenover begraafplaats. Status: mogelijkheden onderzoeken.

Recreatie en ontspanning

 • Linge bereikbaar maken. Status: loopt
 • Beweegroute.
  Leuke route om lekker te bewegen. Dit is een inwonersinitiatief. Status: loopt. 

Voorzieningen (sociaal en fysiek)

 • Bedrijfsleven.
  Lokale bedrijfsleven stimuleren door bijvoorbeeld betaalbare vergunningprocedures en meer ruimte in het bestemmingsplan voor kleinschalige bedrijvigheid.  Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Communicatie.
  Bereikbaarheid van de gemeente verbeteren en tijdige communicatie bij de plannen in Spijk. Status: loopt, participatiebeleid gemeente. 
 • Jongeren en ouderen.
  Activiteiten ontwikkelen voor jong en oud. Mogelijkheden onderzoeken.
 • Communicatieplatform voor het dorp.
  Jeugd- en volwassenenwerk nieuw leven inblazen en een dorpsraad oprichten. Mogelijkheden onderzoeken.
 • Voorzieningen combineren.
  Bijvoorbeeld de speeltuin, school, dorpsplein en dorpshuis. Status: mogelijkheden onderzoeken.
 • Dorpshuis.
  Standplaatsen voor bijvoorbeeld bakker op het plein bij het dorpshuis of streekproductenmarkt als jaarlijkse activiteit. Mogelijkheden onderzoeken.
 • Spijkse Kweldijk ter hoogte van nr. 37b (in het buitengebied).
  Aanbrengen AED met buitenkast ter hoogte van de Kaaswinkel. Vrijwilligers zoeken. 

Wonen

 • Eigen woningbouwinitiatieven.
  Meer ruimte om eigen woningbouwinitiatieven te realiseren (CPO-projecten). Samen met de gemeente de mogelijkheden bekijken in de Woonvisie. 
 • Woningbouw voor jongeren en senioren.
  Betaalbare (huur)woningen voor jongeren en senioren. Samen met de gemeente de mogelijkheden bekijken in de Woonvisie.

Vervoer

 • Busverbinding.
  OV naar Gorinchem op peil houden. Status: de gemeente benadrukt het belang bij Arriva.

Denk en doe mee!

De kernagenda van Spijk is het resultaat van de haalbare wensen die zijn opgenomen in het Bidbook (2018) samen met de punten die zijn geïnventariseerd door de werkgroep voor de kernagenda. De agenda is met een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. Twee keer per jaar bespreken we welke punten zijn uitgevoerd, welke punten extra aandacht nodig hebben en welke nieuwe punten we aan de agenda toe willen voegen. Wilt u hierover meedenken? Of wilt u meehelpen met de uitvoering van een of meerdere aandachtspunten? Graag! Uw hulp is meer dan welkom! Meld u aan bij gebiedsmakelaar Ria van Esterik of een van onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen in Spijk en het buitengebied

Wim en Adrie Baks, Marjan van Beest-Groenendijk, Debby den Besten-van der Plaat, Marleen Derksen, Alexandra Dietzsch, Arno Doeser, Trudy Leeuwestein, Henk de Man, Hélène Ritmeester en Ineke Sahuleka.