Openbare verlichting

De gemeente West Betuwe is ontstaan door de samenvoeging van de oude gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerrijnen per 1 januari 2019. De verschillen tussen de diverse kernen zijn groot en er is behoefte aan een geharmoniseerd beleidsplan licht. 

Op het gebied van verlichting zijn er veel ontwikkelingen, zoals de opkomst van led en sensoren. Daarnaast bepalen steeds meer niet-gemeentelijke lichtbronnen mede de kwaliteit van de openbare ruimte (leefomgeving). Denk daarbij aan verlichting van bedrijven, reclame, etalages, paardenbakken, stallen of kassen, bezienswaardigheden en dergelijke.   

Visie

West Betuwe heeft bloeiende natuur waar we zuinig op zijn. We houden het belang van een sfeervolle, leefbare en goede openbare ruimte altijd in het oog. Verlichting wordt alleen toegepast wanneer er voor de verkeersveiligheid geen ander alternatief is. Of in bepaalde gebieden als het gewenst is voor de sfeer en leefbaarheid. De verlichting brandt alleen op die momenten dat het nodig is. We hebben licht op maat. Zo is de hinder minimaal en dragen we bij aan een duurzamere samenleving. 

Onze visie voor het licht in de openbare ruimte is te zien via onderstaande kaart en heeft een looptijd 2023-2032. We hebben niet voor een papieren beleidsplan gekozen, maar voor een digitaal beleid met beelden. Want beelden zeggen meer dan woorden.

Beleid in hoofdlijnen

Wilt u graag de hoofdpunten van ons beleid lezen? Lees dan Beleid verlichting in het kort.  Wilt u alles zien? Bekijk dan de interactieve kaartexterne-link-icoon. Hier tonen we ons beleid aan de hand van foto’s met een korte toelichting.

Doel van verlichting

Het doel van verlichting is om een bijdrage te leveren aan:

  • een goede verkeersveiligheid waar dat van toepassing is en waar geen alternatief beschikbaar is;
  • een goede sociale veiligheid waar dat nodig is maar waardoor met verlichting geen schijnveiligheid ontstaat;
  • het creëren van een sfeervolle leefomgeving.

Daar waar verlichting noodzakelijk is moet deze de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk verstoren.