Smart city

Situatieschets

Een slimme stad of Smart City is een stad waarbij informatietechnologie wordt gebruikt om een dorp of stad te beheren en te besturen. Technieken hiervoor zijn nog volop in ontwikkeling.Een smart city bestaat uit een smart gemeente, smart bedrijven en smart inwoners. Alles samen is een ‘Smart City’.

Voorbeeld van een slimme toepassing

Enkele technieken worden al toegepast in ons land. Denk aan een sensor in een afvalbak. Zodra de afvalbak bijna vol is, krijgen de mensen die het afval ophalen een signaal en zien ze welke afvalbak ze leeg moeten maken en welke nog niet. Op deze manier komen ze precies op het juiste moment.

Vooral steden zijn druk met de ontwikkeling van Smart City. Maar het kan ook voor ons interessant worden. De ontwikkelingen van deze slimme toepassingen gaan razendsnel en ook de kosten nemen geleidelijk af.

Afbeelding: Tekening van een slimme stad waarbij je ziet welke slimme toepassingen er nu al zijn.

Hoe gaan we om met Smart City en slimme technieken voor verlichting

  • We staan open voor nieuwe ontwikkelingen. Waar mogelijk en wenselijk wordt smart city gecombineerd met de verlichting (in het armatuur of in/aan de mast) waarbij er ook budget beschikbaar moet zijn en de mast sterk genoeg is.
  • Niemand mag zomaar sensoren en dergelijke aan lantaarnpalen of op andere plekken in de openbare ruimte plaatsen. Om hiervoor toestemming te krijgen, is altijd eerst overleg met ons nodig.
  • Privacy en beveiliging zijn kritieke onderwerpen bij een Smart City. Daar blijven we goed op letten.