Recreatie en toerisme

Situatieschets

Onze gemeente maakt onderdeel uit van het mooie rivierenlandschap. Prachtige uiterwaarden bieden onze inwoners en bezoekers een mooi uitzicht. Kilometers fietsen door de natuur, langs de Waal en de Linge. Bezoekers komen soms een dag, maar vaak meerdere dagen om te genieten van de natuur en onze cultuur. De toeristische sector is een belangrijke economische pijler. Het is belangrijk dat er een balans is tussen natuur en recreatie. We hebben campings, bungalowparken, recreatieparken, Bed & Breakfasts verblijven, hotels en horecabedrijven. Door recreatie en toerisme is er ook vaak meer verlichting.

Foto: Recreatiepark in Beesd, verlichting in het buitengebied is van verre zichtbaar.

Natuurlijke duisternis

In onze buitengebieden en soms in natuurgebieden zijn veel recreatiemogelijkheden. Dit zijn kwetsbare gebieden voor de flora en fauna. Daarnaast komen veel recreanten en toeristen juist af op de groene en natuurlijke uitstraling van onze gemeente. Ze waarderen de natuurlijke duisternis en mooie sterrenhemel van het buitengebied en de natuurgebieden.

Wet- en regelgeving

In de gids voor ruimtelijke kwaliteit is aangegeven hoe recreatie gezien moet worden in het landschap. ‘Recreatieterreinen (..) kenmerken zich door de beperkte bebouwing in relatie tot het omringende groen. De waarde betreft de bestaande samenhang in de bebouwing per locatie en de relatie van de bebouwing met de groene karakteristiek van de omgeving. De uiterwaarden zijn belangrijk als natuurontwikkelingsgebied en vanwege hun recreatieve waarde. ‘ De stilte en duisternis is een hoge kwaliteit in onze gemeente. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan.

Hemelhelderheidskaart

De provincie Gelderland heeft een hemelhelderheidskaart laten maken. Hierop zien we dat in een groot deel van ons buitengebied veel sterren zichtbaar zijn. Donkerte heeft naast een positief effect op de gezondheid van de mens, ook positieve effecten op de flora en fauna en het leefgebied van specifieke soorten zoals vleermuizen, in het bijzonder. Ook in onze omgeving kunnen we steeds minder sterren zien.

Hoe gaan we om met verlichting bij recreatieve en toeristische locaties

  • We zijn terughoudend met licht in de natuur- en buitengebieden dus ook op recreatiegebieden.
  • We vragen aan bezoekers en toeristische ondernemers om terughoudend te zijn met verlichting. Dit betekent in ieder geval lichten na 19 uur te dimmen en het liefst deze na 23.00 uur uit te zetten.
  • Daar waar het nodig is, gaan we in gesprek met de recreatieondernemers over bewust verlichten.