Lichthinder en lichtvervuiling

Situatieschets

Openbare verlichting of andere lichtbronnen kunnen (onbedoeld) zorgen voor lichthinder of lichtvervuiling. Heel vaak kunnen we het gewoon voorkomen. Gezamenlijk kunnen we energie besparen, zorgen voor minder lichthinder en lichtvervuiling voorkomen.

Lichthinder

We spreken van lichthinder als een lichtbron hinder veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld een lantaarnpaal zijn die in een woning schijnt.

Foto: De woning wordt door de lantaarnpaal ook van binnen ongevraagd verlicht.

Lichthinder heeft ook effect op de flora en fauna.  Bijvoorbeeld licht van sportveldverlichting dat verkeerd is afgesteld. Het schijnt dan de natuur in. Dit verstoort het leven van planten en dieren met een verandering van de leef kwaliteit, ontregeling van biologische ritmes, desoriëntatie en aantrekking door licht (met mogelijk fatale afloop voor onder andere vogels en insecten).

Lichtvervuiling

We spreken van lichtvervuiling of ook wel horizonvervuiling als er een gloed van licht van verre zichtbaar is boven een gebied. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door kassen, stallen, sportvelden, bedrijven of andere lichtbronnen. Op onderstaande foto is dat duidelijk te zien.

Foto: De gloed van de verlichting in een kas die de hele lucht ook verlicht.

Hoe gaan we om met lichthinder en lichtvervuiling

 • We gaan onnodige lichthinder en lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen. Dat kunnen we niet alleen, maar samen met onze inwoners en ondernemers.
 • We gaan onze verlichting goed richten.
 • We kiezen armaturen die niet alle kanten op schijnen en anders kunnen we afscherming plaatsen bij erge lichthinder.
 • We kijken goed naar het tijdstip waarop de verlichting aan is en ook wanneer het uit kan zijn.
 • We gaan de verlichting dimmen na 19 uur.
 • We gaan onze inwoners en ondernemers beter informeren over de mogelijkheden en effecten.
 • We verzoeken iedereen om bewuster met licht en donkerte om te gaan. Dit kan door:
  • Alleen buiten te verlichten als het echt nodig is.
  • Het licht goed te richten en af te schermen.
  • En later op de avond het licht te dimmen.
 • We hanteren onder andere de richtlijn ‘Lichthinder’ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Hierin staat hoeveel licht op de gevels van huizen mag komen. Per gebied is dit verschillend.
 • We stimuleren sportverenigingen om led toe te passen zodat het licht gerichter is.