Speelplekken

Situatieschets

Op veel plekken in de gemeente hebben we speelplekken. Soms klein, soms wat groter. Op een enkele plaats is er een jeu de boules baan. Hondenuitrenvelden zijn op sommige locaties ontstaan de afgelopen jaren. Hier mogen de honden loslopen.

Schijnveiligheid

Op al dit soort locaties is er in de avond en nacht weinig tot geen sociale controle. Speelplekken worden door de kleinere kinderen aan het einde van de middag ook niet meer gebruikt. Een enkele plek is een beweegplek en wordt in de avond nog wel gebruikt. Ook op jeu de boules banen en hondenuitrenvelden is weinig sociale controle in de avond.

Als we op deze locaties openbare verlichting plaatsen, kan dit wel het gevoel geven dat het veilig is om nog te gaan spelen of wandelen, maar in feite geeft het licht schijnveiligheid. Want er is geen hulp van omstanders of omwonenden als er wat gebeurt.  

Foto: Kempkeshof in Haaften, speelveld met wandelpad er langs. Licht geeft schijnveiligheid.

Hoe gaan we om met verlichting bij speelplekken, jeu de boules banen en hondenuitrenvelden

  • We verlichten de speelplekken niet tenzij het een beweegplek is/er sporttoestellen staan en deze in de avond gebruikt worden. Het licht gaat dan wel om 23.00 uur uit.
  • Speelplekken waar nu wel verlichting staat terwijl het geen beweegplek is, wordt bij vervanging verwijderd of in deze beleidsperiode.
  • Jeu de boules banen verlichten we niet tenzij deze in de avond gebruikt wordt. Verlichting moet vanaf 19.00 uur gedimd worden en om 23.00 uur uit zijn.
  • Hondenuitrenvelden worden niet verlicht. Daar waar nu wel verlichting wordt dit op moment van vervanging verwijderd of in deze beleidsperiode.