Voet- en achterpaden

Situatieschets

Voetpaden zijn er in elke kern. Vaak loopt het direct langs een weg. Maar soms ook met een groenstrook er tussen. Of het is een voetpad dat tussen de wijken doorloopt. Of gewoon een los pad. Buiten de kom zijn er ook paden door de natuur. Achterpaden zijn paden die achter de huizen langs lopen. Dit zijn vaak smalle paden om toegang te krijgen tot de achtertuinen. Tussen de oude gemeenten zit een groot verschil met het verhalen van kosten op derden die aangesloten zitten op het verlichtingsnet van de gemeente.

Foto: Voetpad langs de weg in Herwijnen. Wordt mee verlicht met de rijbaan.

Een veilige wandeling

Sociale veiligheid speelt zeker een rol op losse voetpaden. Het gaat dan vooral om het gevoel van veiligheid. Vaak worden de losse voetpaden gebruikt om de hond uit te laten. Als er zicht is vanuit de omgeving op het voetpad, dan is er enige mate van sociaal toezicht. Maar vaak liggen de voetpaden tussen woonwijken en uit het zicht van de omgeving. Bij een verlicht voetpad is dan sprake van schijnveiligheid.

Foto: Een voetpad tussen de wijk door dat niet verlicht is.

Achterpaden

Achterpaden zijn paden die achter de huizen langs lopen. Dit zijn vaak smalle paden om bij de achtertuinen te komen. De achterpaden die van ons zijn, verlichten we al jaren niet. Zo voorkomen we lichthinder in de tuinen. Vaak zijn de achterpaden echter van anderen, zoals van de woningbouwvereniging. Zij bepalen dan of het achterpad wel of niet verlicht wordt. Tussen de oude gemeenten zit een groot verschil met het verhalen van kosten op derden die aangesloten zitten op het verlichtingsnet van de gemeente. Wij proberen er bij het ontwerp rekening mee te houden dat de aansluiting naar achterpaden wordt aangelicht als er straatverlichting moet komen.

Foto: achterpad in Vuren. Het pad wordt gebruikt om de aangrenzende tuinen te bereiken. Dit achterpad wordt niet verlicht.

Hoe gaan we om met verlichting op voet- en achterpaden

  • Voetpaden langs een doorgaande weg worden over het algemeen indirect verlicht door verlichting van de straat of het fietspad. Ligt het voetpad gescheiden van de straat of fietspad, dan verlichten we het voetpad niet apart.
  • Losse openbare voetpaden verlichten we alleen als ze woonwijken verbinden en er genoeg sociale controle is en er geen andere route is. Dit bekijken per situatie. Bij verlichte voetpaden dimmen we de verlichting na 19 uur. Worden de paden na 23 uur nauwelijks gebruikt, dan kunnen we besluiten om het licht uit te zetten. Het uitzetten van de verlichting wordt met de omgeving afgestemd.
  • Achterpaden die van ons zijn, verlichten we niet. Is een achterpad van iemand anders, zoals bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, dan bepaalt deze of het wel of niet verlicht wordt. Met deze eigenaren bespreken we of hun keuze afgestemd kan worden op die van ons.
  • Doel is het verhalen van kosten op derden, die aangesloten zitten op het verlichtingsnet van ons, te harmoniseren. In 2023/2024 brengen we in beeld welke aansluitingen het betreft en verhalen we de kosten op de woningbouwverenigingen.
  • Bij een reconstructie door de woningbouwvereniging, wordt de aansluiting afgesloten en dient zij te zorgen voor een eigen aansluiting als ze de achterpaden verlicht willen houden.
  • We proberen bij het ontwerp rekening te houden dat de aansluiting naar achterpaden wordt aangelicht als er straatverlichting komt.