Reclameverlichting

Situatieschets

Reclame zien we overal. Soms is het verlicht en soms niet. Veel bedrijven en winkels gebruiken reclame. Reclame op de gevel, op een bord, een zuil, in de etalage. Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bij een reclame-uiting wordt ook steeds vaker verlichting gebruikt om beter op te vallen. Tot voor kort werden reclameborden of posters verlicht met een lamp. Nu zien we steeds vaker lichtbakken, met meestal een ledlamp die van binnen naar buiten schijnt. Maar ook leddisplays met knipperend en/of bewegend beeld.

Led displays

Led displays en dergelijke (verder leddisplays genoemd) zien we steeds vaker voorkomen. Het zijn verlichte reclameborden, vaak met bewegende en soms knipperende beelden. Soms bestaat het bovenste deel uit tekst en het onderste deel bevat een reclame-uiting.De schermen zijn van verre zichtbaar. Vaak geeft het fel licht en dat kan als storend ervaren worden. De verkeersveiligheid kan in gevaar komen als verkeersdeelnemers worden afgeleid of verblind.

Foto: Leddisplay op de Randweg in Geldermalsen. Het kan het verkeer afleiden door de felheid. Ook lijkt de weg door het bord donker terwijl dat niet het geval is.

Reclame aan lantaarnpalen

In een aantal kernen hebben we op sommige plekken reclames aan de lantaarnpalen. Voor de gemeente is het een extra inkomstenbron. Maar niet iedereen stelt de fel stralende borden bij avond en nacht op prijs, omdat ze lichthinder geven. De lantaarnpalen moeten ook verzwaard zijn om het gewicht te kunnen dragen.

Foto: reclame aan de lantaarnpaal op de Rijksstraatweg in Geldermalsen.

Reclame op de gevel, bij een bedrijf

Ondernemers willen graag hun bedrijf laten zien, want een ondernemer is terecht trots op zijn zaak. Vaak straalt het licht vanuit de etalages op de straat waardoor het daar donker lijkt.

Foto: Winkelstraat centrum Geldermalsen. Veel etages zijn verlicht. Op straat lijkt het daardoor donker.

Het licht is afkomstig van etalages, maar ook van naamborden voor het pand. Soms zijn deze zo fel verlicht dat ze niet meer leesbaar zijn als het donker is. Opvallend is dat veel bedrijven in de late avond of nacht beter te vinden zijn dan overdag. Overdag valt hun logo niet op, maar in het donker des te meer.

Reclame in bushokjes (abri’s) en plattegrondkasten en dergelijke

In bushokjes (abri’s) is niet altijd verlichte reclame geplaatst, maar soms wel. Het licht van een abri is vaak fel en kan storend zijn. We hebben de abri-reclame niet in eigen beheer, maar uitbesteedt.

Foto: Abri op de Graaf Reinaldweg in Vuren. Het felle licht valt van verre op en leidt af van de weg. Bovendien is door het felle licht de reclame niet eens goed zien of lezen.

Plattegrondborden worden steeds minder gebruikt. Op enkele locaties hebben we deze nog staan.

Wet- en regelgeving

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zegt artikel 4.15 lid 1: ‘Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving.’ In de gids voor Ruimtelijke Kwaliteit is opgenomen waar wel en niet reclame mag komen en of die wel of niet verlicht mag zijn.

Voor leddisplays kijken we naar de onderstaande richtlijnen en publicaties:

 • De richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van Lichthinder;
 • De handreiking van Rijkswaterstaat en de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen’.

Hoe gaan we om met reclameverlichting

 • In de Gids Ruimtelijke kwaliteit en de APV is geregeld waar reclame mag komen. Ook is er in aangegeven waar reclame verlicht mag zijn.
 • Verlichte reclames zijn niet mogelijk bij monumenten en beschermde dorpsgezichten. Dat geldt ook voor reclames in woongebieden.
 • Reclames in winkelgebieden of op winkels/cafés in woongebieden mag geen lichtbak zijn.
 • Reclames op sportvelden mag aangelicht worden, maar mag geen lichtreclame zijn. Ook mag er geen aanlichting van reclame zijn op het scorebord of de tribune.
 • Reclames op bedrijventerreinen mogen verlicht of aangelicht worden behalve aan de randen van terreinen welke grenzen aan landelijk gebied. Zij mogen geen knipperende of bewegende elementen/onderdelen bevatten.
 • Bedrijfsverzamelgebouwen mogen maximaal één Led-reclame.
 • Verlichte reclame in bushokjes (abri’s) moet tussen 01.00 en 06.00 uur uit zijn. De reclame moet na 19 uur gedimd worden. Hiervoor gaan we in gesprek met onze contractpartner.
 • Lichtkranten/Led-schermen/digitale billboards en dergelijke mogen niet verblindend zijn en geen flikkerende afbeeldingen, films of tuimelende/wervelende overgangen bevatten. De verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen. We zijn terughoudend ten aanzien van deze reclameuitingen.
 • Verzoek is de reclameverlichting uit te doen na 23 uur.
 • De omgevingswet geeft aan dat er geen hinder mag ontstaan aan de fysieke leefomgeving en er mag geen hinder zijn voor de flora en fauna.
 • We houden de ‘Richtlijn Lichthinder’ (NSVV) aan evenals de handreiking van Rijkswaterstaat en de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen’. Nieuwe, toekomstige richtlijnen die van toepassing zijn voor leddisplays worden ook meegenomen.
 • We vragen ondernemers om terughoudend te zijn met verlichte reclameborden/etalages etc. Door gericht of zacht licht te gebruiken bereiken zij vaak meer. Ook vragen we kritisch te kijken naar het tijdstip waarop verlichting nodig is. Een lamp met een sensor werkt vaak beter dan licht altijd aan te hebben.
 • Leddisplays, tv-schermen en dergelijke in etalages mogen geen hinder voor omwonenden veroorzaken en we vragen deze na sluitingstijd uit te zetten. In de avond moet het licht (tot sluitingstijd) gedimd worden.
 • Verlichte reclames aan lantaarnpalen staan we na afloop van de contractperiode niet meer toe. Niet-verlichte reclameborden aan lantaarnpalen kan alleen op de aangewezen locaties en als de mast ervoor geschikt is.
 • Plattegrondborden vervangen we niet meer.