Park en groenvoorziening

Situatieschets

In onze kernen hebben we mooie parken en groenvoorzieningen. Deze hebben een rijke flora en fauna. Ze dragen bij aan de groene omgeving in onze gemeente.

Schijnveiligheid

In parken en groenvoorzieningen is in de avond en nacht geen of weinig sociale controle. De huizen hebben vaak geen zicht op het park of de groenvoorziening en kunnen dus niet iemand zien. Bovendien lopen er weinig mensen doorheen. Als we op deze locaties openbare verlichting plaatsen, kan dit het gevoel geven dat het pad door het park veilig is, maar dat is het niet. Dat noemen we schijnveiligheid. Want er is geen hulp van omstanders of omwonenden als er iets gebeurt. Bovendien kan het licht juist mensen met slechte bedoelingen aantrekken in de donkere uren.

Foto: Raadhuisplein in Asperen. Een park met weinig sociale controle in de avond.  Gebeurt er wat in het donker, dan is er niemand die dit ziet. Licht zou hier dan schijnveiligheid geven.

Hoe gaan we om met verlichting in parken en groenvoorzieningen

  • Parken en groenvoorzieningen worden niet verlicht. Zo voorkomen we verstoring van het dag- en nachtritme van de natuur zo veel mogelijk.
  • Staat er nu wel verlichting in een park of groenvoorziening? Dan halen we deze weg in deze beleidsperiode.  Alleen wanneer de route een hoofdroute is en er geen andere route is, kan samen met omwonenden besloten worden de verlichting te laten staan.