Natuurgebieden en bossen

Situatieschets

We maken onderdeel uit van het prachtige rivierenlandschap. Inclusief de fantastische uiterwaarden. Gelegen aan de rivier de Waal en de prachtige Linge. Je vindt hier een oase aan groen en rust. De uiterwaarden worden gekenmerkt door hun directe ruimtelijke relatie met de rivieren. De natuur- waarden zijn hoog. Maar ook kennen we Natura2000 en andere natuurgebieden.

Licht heeft veel invloed op de flora en fauna. De natuurgebieden en bossen bij ons zijn nog relatief donker. We zien wel dat er steeds meer licht vanuit de omliggende dorpen en steden zichtbaar is. We zijn trots op de flora en fauna en beschermen deze.

Foto: Mariënwaerdt in Beesd. Prachtig gebied waar geen verlichting staat en ook niet mag komen te staan. Zo beschermen we de flora en fauna.

Wet Milieubeheer

De bescherming van de duisternis en het donkere landschap valt onder de Wet milieubeheer/ het Activiteitenbesluit. Hiervan uit hebben we een zorgplicht ten aanzien van het landschap.

Hoe gaan we om met verlichting in natuurgebied en bossen

  • In onze natuurgebieden en bossen plaatsen we geen verlichting om die gebieden zo donker mogelijk te houden.
  • Op de parkeerterreinen in deze gebieden plaatsen we ook geen verlichting.
  • We zetten ons in om die gebieden waar donkerte van belang is, zo donker mogelijk te houden of krijgen.
  • Als er aanleiding toe is, gaan we in gesprek met eigenaren van storende en overbodige lichtbronnen.