Stationsgebied

Situatieschets

In Geldermalsen en Beesd is een treinstation. Hierdoor is er een goede bereikbaarheid met omliggende steden en dorpen. ProRail is eigenaar van de verlichting en stelt hoge eisen aan de verlichting op en rond het station.

Foto: Stationsgebied in Geldermalsen. Diverse lichtbronnen te zien op en rond het station. Volop licht terwijl er op dit tijdstip geen trein meer rijdt.

Rol ProRail

Het stationsgebied heeft veel verlichting dat niet van ons is. Verlichting op en rond de stations wordt voorgeschreven door ProRail. Verlichting op de toegangswegen is wel van ons. Doordat de verlichting op en rond de stations zo fel is, lijkt het verderop heel donker. Daar brandt echter een normale hoeveelheid licht. De verlichting van ProRail is in beheer en onderhoud bij ProRail zelf. Echter contractueel is vastgelegd dat de energiekosten bij de gemeente liggen.

Hoe gaan we om met verlichting in stationsgebied

  • We dimmen onze verlichting in de avond en nacht. Dit geldt (onder andere) voor de toegangswegen.
  • We bespreken met ProRail of zij hun licht willen verminderen en dimmen.
  • We gaan in gesprek met ProRail om de bestaande overeenkomst open te breken. Doel is om de energiekosten wel te kunnen verhalen of om ProRail een eigen aansluiting te laten maken.