Fietspaden

Situatieschets

Ons mooie rivierenlandschap nodigt uit om de fiets te pakken. Naast toeristen maken onze inwoners ook veel gebruik van de fiets. Om te recreëren maar vooral ook als vervoersmiddel. Fietsen is gezond en goed voor een schone en duurzame leefomgeving. Op onze fietsers zijn we dan ook zuinig. Daarom hebben we veel fietspaden in de gemeente. Routes die vooral een recreatief karakter hebben en routes wat doorgaande routes zijn. Soms is dit ook een schoolfietsroute. Al deze routes lopen binnen en buiten de kom. Soms liggen de fietspaden langs wegen of los. Bij fietspaden speelt verkeersveiligheid, het rijcomfort en het gevoel van veiligheid en overzicht een rol.

Foto: Tiendweg in Vuren. Een mooie route door het rivierenlandschap.

Soorten fietspaden

In onze gemeente hebben we veel fietsroutes. Zowel recreatieve als doorgaande fietsroutes binnen en buiten de bebouwde kom. Recreatieve fietsroutes worden door onze eigen inwoners en door toeristen voornamelijk overdag gebruikt. Deze paden kunnen in kwetsbare gebieden liggen met waardevolle flora en fauna. Verlichting is in deze gebieden al snel storend voor de natuurlijke omgeving en kan ook schijnveiligheid geven.

Foto: Recreatief fietspad in Deil. Niet verlicht.

Doorgaande fietsroutes zijn routes die vooral door onze eigen inwoners worden gebruikt. Vaak zijn dit dagelijkse routes. We kennen ook hoofdfietsroutes. Dit zijn belangrijkste routes die binnen de kom door de gemeente heen lopen en buiten de kom een routes tussen de kernen.

Op sommige wegen ligt het fietspad naast de rijbaan, soms ligt het op de rijbaan of het fietspad ligt wat verder van de rijbaan af. Dit bepaalt mede de verkeersveiligheid. Als een fietspad op de rijbaan ligt, is er een grotere kans op een conflict tussen een auto en fietsers dan wanneer het fietspad niet op de rijbaan ligt.

Foto: Heukelumseweg in Asperen. Fietspad op de weg.

Schijnveiligheid

Veiligheid en licht zijn voor veel mensen synoniem. Als een weg verlicht is, maar er is geen directe sociale controle, dan spreken we van schijnveiligheid. Er is niemand in de buurt die kan helpen als er wat gebeurt.

Foto: Broeksteeg in Tricht. Fietspad is verlicht maar er is geen/weinig sociale controle. Licht geeft schijnveiligheid.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat: ‘We zetten in op het realiseren van veiligere en goed verlichte fietsroutes tussen de kernen waarbij we de fietser zoveel mogelijk scheiden van de auto. Zo kan de wegcapaciteit in het buitengebied beter verdeeld worden en nagedacht worden over betere signalering van voertuigen, wat resulteert in minder gevaarlijke situaties. De verkeersveiligheid op de dijken - in relatie tot recreatie en toerisme - verdient hierbij speciale aandacht’.

Dit is van toepassing indien de verkeersveiligheid van toepassing is. Verlichting kan bijdragen aan verkeersveiligheid maar er zijn ook betere alternatieven beschikbaar. Verlichting kan ook schijnveiligheid geven zoals al benoemd is.

Hoe gaan we om met verlichting op fietspaden

  • Hoofdfietsroutes binnen de bebouwde kom worden verlicht. Dit kan met losse verlichting (directe verlichting) of door licht vanaf de weg (indirecte verlichting). De verlichting wordt na 19 uur gedimd. Per situatie bekijken we bovendien of de verlichting in de nacht uit kan of dat een sensor een waardevolle toevoeging is.
  • Hoofdfietsroutes buiten de kom die nu verlicht zijn, blijven verlicht. Wel gaan we kijken of we de verlichting kunnen voorzien sensoren om zo de flora en fauna te beschermen. Ook kijken we of het licht anders in de nacht uit kan. Daar waar nu geen verlichting staat komt geen verlichting als de verkeersveiligheid niet in gevaar is en er geen andere oplossingen zijn. Waar gewenst gaan we met alternatieven (belijning, lichter wegdek etc.) kijken om de route zichtbaar te maken. Slechts daar waar de sociale veiligheid hoge urgentie heeft en er echt geen andere routes zijn, kan in overleg bekeken worden of licht met sensoren een mogelijkheid is. Het licht zal in ieder geval in de nachtelijke uren uit zijn.
  • Normale doorgaande fietsroutes binnen en buiten de kom kunnen verlicht zijn door het licht van de naastgelegen rijbaan, maar worden niet apart verlicht. Ook komt daar geen verlichting bij. Daar waar nu aparte verlichting staat wordt, bij vervanging of uiterlijk in deze beleidsperiode, in overleg met belanghebbenden onderzocht om deze te verwijderen.
  • Andere fietsroutes worden niet verlicht. Zo voorkomen we schijnveiligheid: een verlichte weg zonder verdere sociale controle.
  • Recreatieve fietsroutes verlichten we niet, omdat deze hoofdzakelijk overdag worden gebruikt. Staat er nu wel verlichting, dan wordt deze de komende 3 jaar verwijderd.