Stallen en kassen

Situatieschets

De vruchtbare grond en het weidse gebied, maken onze gemeente aantrekkelijk voor agrariërs. We hebben dan ook een groot aantal stallen en kassen. Sommige zijn verlicht en van verre zichtbaar door het open gebied. Er komen ook steeds meer open stallen, net als in andere gemeenten. Daardoor neemt de kans op lichthinder en lichtvervuiling toe. Maar ook als een stal of kas niet in een open gebied ligt, maar tegen een bos of natuurgebied aan, kan er lichthinder ontstaan. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de flora en fauna.

Foto: Stal in de late avond. Door zijn verlichting (hoeveelheid en kleur) is de stal van verre zichtbaar in het verder open en donkere landschap.

Wet- en regelgeving

In de gids voor ruimtelijke kwaliteit is aangegeven hoe we onze openbare ruimte zien. Het moet passend zijn in deze visie.

De omgevingsvisie geeft aan: ‘In lijn met de landelijke trend zien we in West Betuwe steeds meer schaalvergroting in de agrarische sector. Deze schaalvergroting verandert het landschap en betekent vaak grotere stallen, machines en kavels. Hiernaast zien we dat de landbouw steeds meer een high tech sector wordt en zetten agrariërs meer en meer in op precisielandbouw. In het bestemmingsplan buitengebied (2018, Geldermalsen maar geldend voor West Betuwe) is algemeen aangegeven dat de uitstraling van verlichting van bedrijfsbebouwing naar beplantingen in de omgeving voorkomen moet worden.

In het Activiteitenbesluit (artikel 3.56 lid 1 en artikel 3.59) staan de regels voor de verlichting van kassen:

 • Kassen moeten aan de bovenkant een lichtscherminstallatie hebben die lichtuitstraling ten minste 98% kan verminderen.
 • Als de ondernemer alleen overdag verlichting aan heeft, hoeft hij geen lichtscherm te hebben.
 • Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit een schermdoek, maar ook uit verschillende onderdelen of meerdere schermdoeken.
 • De ondernemer moet de vermindering van licht naar buiten toe van 98% zelf aantonen. 
 • De ondernemer moet de zijgevels van een kas afschermen voor lichtuitstraling vanaf zonsondergang tot zonsopgang. Dit moet, op een manier dat de lichtuitstraling op 10 meter afstand met ten minste 95% vermindert.
 • Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting (artikel 3.59 Activiteitenbesluit).

Hoe gaan we om met verlichting van stallen en kassen

 • We zijn zuinig op de flora en fauna
 • De eigenaar moet altijd contact opnemen met ons als er verlichting geplaatst wordt. Wij bekijken per situatie wat toegestaan is.
 • Afscherming van de stallen en kassen moet volgens de regels van het Activiteitenbesluit.
 • Er mag geen onnodige lichthinder voor omwonenden en de flora en fauna ontstaan.
 • Bij lichthinder gaan wij in gesprek met de eigenaren om deze lichthinder te voorkomen of te beperken.