Coalitieakkoord West Betuwe 2022 - 2026

26 april 2022 was de benoeming en beëdiging van de wethouders van de nieuwe coalitie. Dorpsbelangen, D66, ChristenUnie en Verenigd West Betuwe vormen voor de bestuursperiode 2022 - 2026 een coalitie. Samen hebben zij een coalitieakkoord opgesteld. Het thema van het coalitieakkoord is 'In beweging'.

De eerste drie jaar van West Betuwe hebben we met elkaar een hoop werk verzet. Raad, college en organisatie hebben samen gebouwd aan onze mooie gemeente. Er is veel bereikt en veel in gang gezet. We hebben goed op onze financiële (meerjaren)positie gelet en tegelijkertijd zorgvuldig geïnvesteerd in de leefbaarheid van en toekomstbestendig onderhoud in onze 26 kernen. Meer dan 70 (beleids)harmonisaties zijn afgerond en dat met flinke tegenwind van twee jaar werken onder corona-omstandigheden. Nu ligt er een stevig fundament voor de toekomst. Een mooie positie om op voort te bouwen en richting te geven aan nieuw elan.

Met elkaar komen we ‘in beweging’!

We trekken de uitvoering van de gemaakte plannen op gang. De 26 kernagenda’s vormen de ruggengraat van de uitvoering. In de komende bestuursperiode gaan we de kanteling maken naar een kerngerichte aanpak van beheerplannen. Dat vraagt om een andere manier van werken en begroten. Lef, creativiteit, omdenken en mensgerichtheid zijn daarbij sleutelwoorden.

We geloven in de kracht van de kernen

Maar ‘in beweging’ is meer! Er zit energie in onze dorpjes en stadjes. Die willen we benutten. Of het nu gaat om het bouwen van woningen, het omzien naar elkaar, het realiseren van ontmoetingen of om het ontvangen van recreanten. Om verenigingsleven of groenonderhoud in eigen beheer. Gemeente en inwoners komen samen in beweging om de leefbaarheid van onze mooie gemeente te vergroten.

Heel letterlijk betrekken we ‘in beweging’ tenslotte ook op onze plannen op het terrein van sport en bewegen. Bewegen is goed voor een mens. Het zorgt voor een betere conditie en gaat somberheid en slapeloosheid tegen. Maar het creëert ook ontmoeting tussen mensen. Het zorgt voor verbinding en versterking van het sociale netwerk. We willen stimuleren dat mensen ook letterlijk in beweging zijn.

In beweging komen. Dat kunnen we niet alleen. We doen het samen. Dit vraagt ook wat van onze bestuurscultuur. We zoeken naar verbinding en samenwerking. Tussen gemeente en inwoners, tussen raad en college en tussen coalitie en oppositie. Samen in beweging voor onze mooie gemeente West Betuwe!