4. Voorzieningen

Dit is onze visie…

Voorzieningen zijn het hart van de kernen. Onder andere scholen, dorpshuizen en sportverenigingen zorgen voor ontmoeting en samenkomst tussen inwoners. Deze voorzieningen willen we behouden en de mogelijkheid bieden verder te ontwikkelen. Zo kunnen ook komende generaties hiervan gebruik blijven maken. Hier is actief beleid voor nodig.

We willen een compleet en zo divers mogelijk aanbod van onderwijs in de gemeente, van basisschool tot HBO (Fruit Tech Campus). Basisscholen en peuterspeelzalen willen we behouden, ze zijn dichtbij, toegankelijk en bereikbaar. We ondersteunen scholen bij verduurzaming en er is een gezond binnenklimaat door ventilatie. Waar mogelijk halen we nieuwbouw en verduurzaming naar voren.

Dorpshuizen en MFC’s zijn dé ontmoetingsplek in de kernen. Veelal vrijwilligers houden het dorpshuis draaiende, waar vervolgens veel verenigingen met activiteiten dankbaar gebruik van maken. Dorpshuizen krijgen onze ondersteuning met een jaarlijkse subsidie voor onderhoud. Daarnaast gaan we dorpshuizen ondersteunen met de verduurzaming en energiebesparing. Op de korte termijn kijken we naar compensatie van de gestegen energiekosten. Uiteindelijk willen we komen tot een gezonde exploitatie van de dorpshuizen en MFC’s, eventueel met uitbreiding van activiteiten.

Daarnaast zien we grote meerwaarde van sportvoorzieningen in de kernen (zie hoofdstuk 7). De toekomst van sportvelden en -accommodaties vormt daarbij een belangrijk onderwerp. We helpen sportverenigingen dan ook zich verder te ontwikkelen. We maken het daarbij mogelijk voor sportverenigingen tegen een laag percentage een lening af te sluiten. Een belangrijke voorziening is een overdekte zwemaccommodatie. We willen een overdekte zwemaccommodatie behouden en ontwikkelen, waarbij we de vorm en locatie afstemmen op de wensen van inwoners. We hebben daarnaast speciale aandacht voor voorzieningen die perspectief en ontspanning bieden voor de jeugd van 12 t/m 25 jaar.

…en dit gaan we doen

  • Scholen en peuterspeelzalen willen we behouden en de verduurzaming ervan versnellen.
  • Dorpshuizen en speeltuinen blijven we ondersteunen met een jaarlijkse subsidie en voldoende geld voor periodiek (groot) onderhoud. We houden hierbij rekening met stijging van de bouwkosten en vullen het fonds Steengoed hierop aan.
  • Dorpshuizen ondersteunen we bij het verduurzamen. We richten hiervoor een extra investeringsfonds op en op de korte termijn compenseren we de hogere energieprijzen. Zo werken we samen met de dorpshuizen aan een gezonde exploitatie en multifunctioneel gebruik.
  • We onderzoeken de verbreding/ uitbreiding van de theaterzaal van De Pluk.
  • Sportleningen worden mogelijk gemaakt: zo kunnen sportverenigingen tegen een laag percentage een lening afsluiten om uitbreiding of verduurzaming te versnellen.
  • We willen een overdekte zwemaccommodatie behouden en ontwikkelen. De vorm en locatie stemmen we af op de wensen van inwoners.
  • We stellen een accommodatiebeleid op waarin we de balans zoeken tussen het ondersteunen van stichtingen/ verenigingen/vrijwilligers en het afstoten van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed om zo kosten te besparen.
  • Er komt een paraplu-bestemmingsplan horeca dorpshuizen.