5 Vrijwilligers & verenigingsleven

Dit is onze visie…

Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de samenleving. Zo verbinden ze verschillende mensen aan elkaar en geven ze iedereen de kans om een steentje bij te dragen aan de samenleving. Ze zijn heel belangrijk voor de gemeente en verdienen waardering voor wat ze doen. Het belangrijkste is dat iedereen mee kan doen.

Het verenigingsleven heeft vanwege corona een zware tijd achter de rug. Geen activiteiten en nauwelijks inkomsten. Langzaam krabbelt dit nu weer op. Dit vraagt om een maximale ondersteuning van de verenigingen en (hun) vrijwilligers door de gemeente. Dit geldt zowel in financiële als in faciliterende zin. Zo houden we de subsidies voor verenigingen, vrijwilligers en leefbaarheidsinitiatieven in stand, maar zorgen we ook voor een optimale ondersteuning bij en efficiëntie van vergunning- en subsidieaanvragen (zie hoofdstuk 1).

…en dit gaan we doen

  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers blijft gratis.
  • Bestaande subsidiegelden voor vrijwilligers en verenigingen blijven bestaan.
  • We schaffen de leges af voor vergunningen rond lokale vrijwilligersevenementen (niet-commercieel) en leefbaarheidsinitiatieven.
  • Jongeren roepen we actief op om met eigen ideeën voor activiteiten te komen. We vragen hier de hulp van de jongerenraad bij.
  • Er komt een Nota Evenementen waarin we o.a. vanuit Gebiedsmarketing (fruitgemeente) en Sport & Bewegen (sportgemeente) evenementen aanwijzen waar we als gemeente actief aan gaan bijdragen (bijv. Rode Kruis Bloesemtocht of een extern binnen te halen evenement).
  • In het Lean-organiseren van de gemeentelijke processen geven we voorrang aan het vergunningen- en subsidieproces.
  • Verenigingen en (niet-commerciële) evenementen kunnen gebruik blijven maken van afzettingen en hekwerken van de gemeente en een gratis haal- en brengservice.