9 Verkeer & vervoer

Dit is onze visie…

In West Betuwe zorgen we dat onze inwoners mobiel blijven, kunnen meedoen in de samenleving en voorzieningen binnen bereik zijn. Door mobiliteit voor iedereen te willen garanderen, werken we aan onze gezamenlijke identiteit en geven we onze inwoners en kernen de ruimte om hun eigen identiteit verder te ontwikkelen. Dit zien we ook terug in de kernagenda’s. Naast wonen en groen vragen veel kernen om een oplossing voor een verkeersknelpunt. Die moeten, juist met het oog op veiligheid, versneld opgepakt worden.

Het is hierbij van belang dat ook de onderlinge kernen goed en veilig verbonden en bereikbaar zijn. Saamhorigheid in een dorp en binnen de gemeente wordt sterker wanneer inwoners elkaar zien en gemakkelijk kunnen aanspreken. We werken daarom aan ruimte voor ontmoeting door mensen meer te laten wandelen en te fietsen via veilige routes. In de aanpak van verkeersknelpunten heeft de zwakste verkeersdeelnemer ‘voorrang’.

Zorgen dat mensen mobiel blijven vergt dat we verschillende alternatieven voor de auto faciliteren om onze inwoners meer keuze te bieden. Door minder afhankelijk te zijn van enkel de auto, verminderen we de kans op vervoersarmoede. We zetten in op station Geldermalsen als OV-hub en lobbyen voor een status als intercitystation.

en dit gaan we doen

  • We intensiveren de lobby richting de provincie voor het versneld oplossen van de top 5 fietsknelpunten.
  • Op de smalle dijkwegen in de Lingedorpen is het vaak erg druk. We zoeken daarom, in overleg met inwoners, naar mogelijkheden om het gebruik hiervan te ontmoedigen/ beperken voor gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld tijdens het toeristisch seizoen. Ook de hoeveelheid vrachtverkeer en parkeerdruk(te) in onze kernen willen we beperken.
  • We blijven de Buurtbus en busverbindingen naar voorzieningen ondersteunen. Hiervoor maken we ons in regio samen sterk bij de regioraad Mobiliteit.
  • Bij de grote infrastructurele projecten als de verbreding van de A2/A15 of het project Hoogfrequent Spoor staan we pal voor de leefbaarheid van onze kernen. De hinder tijdens en als gevolg van de werkzaamheden moet tot een minimum beperkt blijven.
  • De aanpak knelpunten verkeersveiligheid in de kernen krijgt voorrang bij de uitvoering van de kernagenda’s. Dit gaat vaak samen met de herinrichting van 30km-zones.
  • De ontsluiting van Hondsgemet en De Plantage is een groot probleem. Een aanpassing van het knooppunt N327- De Plantage-Hondsgemet is nodig. We gaan om tafel met Rijkswaterstaat, ProRail en provincie Gelderland om dit verkeersknelpunt op te lossen.
  • We onderzoeken de mogelijkheid van extra carpoolplaatsen, inclusief vrachtwagenparkeerplaatsen, om en nabij de A2 en de A15. Daarmee voorkomen we parkeeroverlast.
  • We promoten duurzaam verkeer onder andere via deelauto’s.