1 Dienstverlening & bestuurscultuur

Dit is onze visie…

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. En daar zijn we op aanspreekbaar. Dat betekent dat onze dienstverlening dichtbij en op maat is. We laten inwoners niet langer wachten dan nodig. Daarom blijven we inzetten op verdere verbetering van onze processen (‘Lean’). Ook houden we inwoners op de hoogte van de voortgang van hun aanvraag.

De dienstverlening is mensgericht. We handelen zo veel mogelijk in de geest van de wet. Creatief (door)denken, omdenken en durf vormen de basis van de werkwijze. We sturen inwoners niet van het kastje naar de muur. We krijgen juist specifieke aanspreekpunten in de organisatie. Bij hen kunnen inwoners en ondernemers terecht als zij vastlopen in gemeentelijke wet- en regelgeving.

Overbodige regels schaffen we af, noodzakelijke regelgeving leggen we uit. Daarvoor vergroten we de slagkracht van onze communicatie: in begrijpelijke taal, via verschillende media en proactief. Inwoners mogen niet verrast worden over, bijvoorbeeld, wegwerkzaamheden in hun omgeving. Daarbij houden we oog voor mensen die digitaal minder vaardig zijn.

West Betuwe wil graag samen met de samenleving haar ambities waarmaken. Dat vraagt om een betrokken manier van besturen, in verbinding met de samenleving. Raad, college en organisatie zijn zichtbaar en benaderbaar voor en in de kernen. Ze zijn op de hoogte van wat er speelt. We voeren het vastgestelde participatiebeleid uit en geven daarmee veel ruimte voor inspraak en initiatief van inwoners.

Dit moet hand in hand gaan met een daadkrachtige wijze van besturen. We voeren de vastgestelde beleids- en beheerplannen uit, versnellen uitvoering waar mogelijk en ontwikkelen de plannen door met een kerngerichte insteek (zie hoofdstuk 2). Het bestuur weet welke vraagstukken het niveau van een kern overstijgen. Die vragen om een lokale of regionale afweging.

…en dit gaan we doen

 • We gaan door met het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen.
 • Vrije inloop voor afspraken in het gemeentehuis blijven behouden.
 • We onderzoeken de meerwaarde van een regionale ombudsman, waar
 • mensen met klachten naartoe kunnen. Feedback nemen we serieus om onze organisatie te verbeteren.
 • We wijzen ‘meedenkfunctionarissen’ aan binnen de organisatie. Zij begeleiden inwoners en organisaties die vastlopen met hun aanvraag (bijv. subsidies of vergunning).
 • Inwoners krijgen inzage in de voortgang van hun aanvraag (digitaal). Of ze worden daarvan proactief op de hoogte gehouden (niet digitaal-vaardigen).
 • Alle communicatie naar buiten is in begrijpelijke taal (B1).
 • Onze communicatie is kerngericht. Via diverse kanalen laten we tijdig weten welke werkzaamheden in de openbare ruimte de komende periode in welke kern op stapel staan.
 • Ook in Dienstverleningsovereenkomsten met onze gemeenschappelijke regelingen zetten we in op dichtbij en op maat.
 • Beeldvormende raadsvergaderingen vinden waar mogelijk op locatie plaats.
 • We meten de gebruiksvriendelijkheid van diensten en formulieren en verbeteren die waar nodig.