7 Sport, kunst, cultuur & recreatie

Dit is onze visie…

Onze cultuur(historie) en tradities liggen ons na aan het hart en deze willen we behouden. Het wordt gevormd door ons allemaal en is voor ons allemaal. Wij vinden het heel belangrijk dat dit qua beleving en beoefening laagdrempelig is. Iedereen doet mee en iedereen moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Dat begint al op jonge leeftijd. Daarom zoeken we actief de verbinding tussen de kunst- en cultuursector en het onderwijs.

Dit geldt ook voor sport. Door actieve deelname aan sport en bewegen al op jonge leeftijd te stimuleren leren kinderen al snel de meerwaarde hiervan inzien. Het vergroot (preventief) de gezondheid en heeft een sociale functie: iedereen kan meedoen. De gemeente leunt hierbij niet achterover, maar heeft een actieve rol in het stimuleren, faciliteren en laagdrempelig houden van sport- en beweegactiviteiten. We tonen hierbij grote ambities. In 2025 willen we Sportgemeente van het jaar worden.

Zo’n stimulerende en faciliterende rol heeft de gemeente ook op het terrein van recreatie en toerisme. Het prachtige West Betuwse (agrarische en landelijke) landschap en de mooie cultuur in onze gemeente stellen we graag open voor inwoners en bezoekers. Daarin zoeken we een balans waarbij massatoerisme wordt voorkomen. Zo ontstaat er een gunstig klimaat voor alle ondernemers en inwoners. De toeristische balans levert een positieve bijdrage aan de levendigheid binnen de gemeente. Met als gevolg dat we de leefbaarheid en welvaart vergroten. Oftewel: kwaliteit gaat voor kwantiteit!

…en dit gaan we doen

  • De incidentele 50.000 euro voor het uitvoeringsprogramma Cultuur & Kunst nemen we structureel op in de begroting.
  • Voor het bijzonder onderhoud van ons monumentaal erfgoed maken we structureel 35.000 euro extra vrij binnen de bestaande subsidieverordening monumenten.
  • We promoten het landelijk programma ‘meer muziek in de klas’. We onderzoeken met de muziekverenigingen in de gemeente hoe we hun muziekopleidingen een (financiële) impuls kunnen geven.
  • Via onze subsidieverordening gaan we schooltoernooien en beweegmeerdaagsen ondersteunen.
  • We spreken de ambitie uit om in 2025 sportgemeente van het jaar te zijn en koppelen hier een doelgericht actieplan aan.
  • We kijken met inwoners naar de mogelijkheid van meer natuurzwembaden, bijvoorbeeld in de Crobsche waard, en zoeken met visverenigingen voldoende, bereikbare en toegankelijke viswateren.
  • We bieden toegang tot de Linge voor alle inwoners, met steigers in elke kern aan de Linge. Ook geven we met de inwoners invulling aan belevingspunten aan de Waal.
  • De mogelijkheden van het convenant cultuureducatie (met alle basisscholen, cultuurmakers en ondernemers) breiden we uit met boerderij-educatie en natuur- en milieueducatie.
  • We zoeken naar uitbouw van klompenpaden, dorpsommetjes en beweegroutes. Voor de aanleg van een volwaardige mountainbikeroute in onze gemeente maken we incidenteel geld vrij.
  • We staan positief tegenover initiatieven voor (tijdelijke) recreatieve eetgelegenheden en de vestiging van kwalitatieve horeca waar mogelijk.