2. Kerngericht werken

Dit is onze visie…

Onze gemeente kenmerkt zich door 26 kernen met een eigen identiteit en karakter. Deze moeten behouden blijven. We houden dan ook oog voor de eigenheid van onze kernen en leveren maatwerk per kern. De basis voor dit maatwerk ligt in de 26 opgestelde kernagenda’s van onze inwoners. We gaan met onze inwoners aan de slag om de kernagenda’s uit te voeren. Hiervoor maken we de benodigde middelen vrij.

Daarnaast wordt kerngericht werken ook echt onze manier van werken en we sluiten onze begroting hier beter op aan. In de begroting creëren we structurele ruimte om de beheerplannen zoals wegen en groen ook kerngericht op te zetten en uit te voeren. Daarbij creëren we ook ruimte voor mogelijk toekomstig gewenst maatwerk.

Het blijven ondersteunen van leefbaarheidsinitiatieven vinden we belangrijk. Hiermee kunnen we inwoners op een snelle manier helpen bij een initiatief voor hun kern. Per kern blijft een structureel bedrag beschikbaar. Daarnaast ontwikkelen we met onze inwoners voor de kernen een (online) netwerkomgeving waarop alle kernen met elkaar en de gemeente in verbinding staan.

…en dit gaan we doen

  • We voeren de kernagenda’s uit en ontwikkelen deze door en betrekken een nog grotere groep van inwoners, verenigingen en organisaties. Voor de uitvoering maken we éénmalig 1,5 miljoen euro vrij. Dit voegen we toe aan de bestemmingsreserve Kernenbeleid.
  • We richten onze beheerplannen en begroting kerngericht in en zorgen dat we capaciteit beschikbaar hebben voor maatwerk. Voor deze verdere kanteling naar kerngericht werken maken we éénmalig 5 miljoen euro vrij. Hiermee komt er ook budget voor (multidisciplinaire) projectleiders en -teams. In 2025 willen we duidelijk hebben hoeveel er structureel nodig is voor deze manier van werken.
  • We richten de gemeentelijke organisatie verder in op kerngericht werken. We werken daarbij integraal en programmatisch. Binnen het programma Samen West Betuws Werken is het opgavegericht en kerngericht werken een vast onderdeel van de ontwikkeling van de organisatie en de inwerkprogramma’s.
  • We zijn als gemeente zichtbaar in de kern, zowel de bestuurders als de ambtenaren, en leveren mensgerichte dienstverlening. Bestuurlijk is de vakwethouder het aanspreekpunt. We wijzen geen gebiedswethouders meer aan. De gebiedsmakelaars en gebiedsbeheerders blijven vanzelfsprekend wel bestaan.
  • De 5.000 euro per kern leefbaarheidsbudget blijft beschikbaar. Inwoners kunnen hiermee uitvoering geven aan eenmalige, kleinschalige initiatieven.
  • We ontwikkelen samen met de inwoners een online netwerkomgeving die zorgt voor toegang en actualisatie van de kernagenda’s, meer ontmoeting, kennisdeling en uitwisseling. We communiceren daarnaast kerngericht en informeren inwoners als planningen wijzigen. We houden rekening met inwoners die niet digitaal vaardig zijn. Het uitgangspunt blijft om elkaar zoveel mogelijk daadwerkelijk te ontmoeten. Voor de ontwikkeling en het beheer maken we budget vrij.