12 Financiën

Dit is onze visie…

West Betuwe kent een groot, uitgestrekt gebied (230 km2) met een hoog voorzieningenniveau. Dit willen we graag zo houden. Daarom willen we een financieel robuuste gemeente zijn met een gezond financieel langetermijnperspectief. Dit vraagt van het bestuur dat zij zorgvuldig begroot en van de organisatie dat zij doelmatig optreedt bij de besteding van de beschikbare financiële middelen. Daarbij is een betrouwbare en accurate financiële administratie essentieel.

Op dit vlak is een wezenlijke kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Daarom willen we een afweging maken of we deze werkzaamheden door onze bedrijfsvoeringsorganisatie blijven laten uitvoeren of dat we die in onze eigen organisatie onderbrengen.

Verder zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om kosten te besparen en subsidies te verkrijgen. We houden jaarlijks de begroting tegen het licht en kijken of budgetten nog nodig zijn. Daarnaast zorgen we voor een optimalisatie van onze (bedrijfsvoerings)processen. Het doel hiervan is om de zorgvuldigheid, kwaliteit en snelheid te bevorderen en op termijn hiermee tevens kosten te besparen binnen de bedrijfsvoering.

Een laatste onderdeel in onze bedrijfsvoering waar we actief mee aan de slag gaan is het inkoopproces. Het accent moet liggen op kwaliteitsgericht én prijsbewust. We zoeken naar uitvoerders die binding hebben met West Betuwe en er trots op zijn om voor deze gemeente werk uit te voeren.

…en dit gaan we doen

  • We zetten subsidiologen aan het werk die gespecialiseerd zijn in het verwerven van subsidies bij EU, Rijk en Provincie voor gemeenten en organisaties.
  • De verbouwing van het gemeentehuis mag wat kosten, maar niet meer dan het huidige beschikbare krediet. Een aanvullend krediet is geen optie.
  • Gemeentelijke belastingen mogen niet harder stijgen dan de inflatie.
  • Ook in de komende periode komt er géén hondenbelasting.
  • We onderzoeken mogelijkheden om via efficiënter werken de kostendekkendheid van de begraafplaatsen te verhogen naar 75%. Dit mag geen gevolgen hebben voor de leges.
  • De actieve lobby richting het Rijk voor volledige compensatie (zorg)kosten (Raden in verzet) zetten we voort.
  • We voeren een actieve arbeidscommunicatie om talentvolle medewerkers te werven en zo de inhuur te beperken tot specifieke expertise.
  • Indien nodig lenen we op een doordachte manier geld om investeringen te financieren.
  • We starten een onderzoek naar de voor- en tegenargumenten van het organiseren van de financiële administratie binnen de eigen organisatie.
  • Een nieuwe indeling van de programmabegroting wordt mede gericht op kerngericht werken.