8 Economie, ondernemerschap & werken

Dit is onze visie…

In de gemeente zijn 5.500 bedrijven gevestigd waar 27.800 personen werken. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in West Betuwe sterk gegroeid en het werkloosheidspercentage is relatief laag. Deze positieve ontwikkelingen maken ons trots en dit houden we graag vast, met name in de voor West Betuwe zo kenmerkende sectoren als de logistiek, fruit- en tuinbouw en de maakindustrie. Hiervoor werken we samen in Greenport Gelderland (tuinbouw), Logistics Valley (logistiek), het Bureau voor Toerisme Rivierenland (BTR) en Fruitdelta Rivierenland.

Na de coronacrisis en door de huidige oorlog in Oekraïne is het nog duidelijker geworden dat we moeten toewerken naar een weerbare, toekomstbestendige en duurzame economie. We werken daarom aan een goed ondernemersklimaat waarin het ondernemerschap wordt gestimuleerd en we bedrijven langdurig aan onze gemeente binden. Daarvoor moet het mobiele netwerk in heel de gemeente goed werkend en bereikbaar zijn. Als gemeente zijn we er voor onze ondernemers. Regels vanuit het Rijk passen we daarom soepel toe.

We kijken naar creatieve manieren om binnen de regels bij lokale ondernemers in te kopen. Zo kan de CO2 footprint positief bijdragen aan ons duurzaamheidsbeleid en lokale inkoop. De lijntjes met de gemeente zijn kort en ook ondernemers hebben een eigen aanspreekpunt. We stellen namelijk een ondernemersmakelaar aan die ook optreedt als contactfunctionaris voor bedrijven.

Het onderzoek naar de winkeltijden/ zondagsopening is afgerond. De coalitie beschouwt de zondagsopening van winkels, venten en standplaatsen als een vrije kwestie.

Samenwerken aan de economie doen we binnen onze gemeente, maar ook in de Fruit Delta Rivierenland. Om optimaal gebruik te kunnen maken van subsidiestromen vanuit Provincie, Rijk en EU is het wenselijk dat we aangesloten blijven bij het regionaal investeringsfonds van Regio Rivierenland. We gaan dit fonds actief stimuleren bij bedrijven en instellingen uit de gemeente.

…en dit gaan we doen

  • We stimuleren ondernemerschap, binden bedrijven en optimaliseren daarmee werkgelegenheid voor iedereen.
  • We kijken en streven naar flexibiliteit bij het starten van nevenactiviteiten van bedrijven of organisaties op bijvoorbeeld het gebied van recreatie, toerisme, spelactiviteiten en beleving van streekproducten en ambachten.
  • Agrariërs die om willen schakelen naar een vorm van duurzame veehouderij, akkerbouw of ander verdienmodel worden actief ondersteund (zie hoofdstuk 10).
  • We kijken naar creatieve manieren om binnen de regels bij lokale ondernemers in te kopen.
  • Er komt een ondernemersmakelaar: hét aanspreekpunt voor ondernemers bij de gemeente.
  • We werken aan en investeren met bedrijven in toekomstbestendige bedrijventerreinen op het gebied van verduurzaming, circulariteit, bereikbaarheid, hinder en klimaatadaptatie.
  • We sluiten aan bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) en zien af van een lokaal fonds. We wijzen ondernemers actief op de mogelijkheden van dit fonds.
  • Het mobiele netwerk moet in heel de gemeente goed werkend en bereikbaar zijn.