11 Veiligheid & openbare orde

Dit is onze visie…

De gemeente staat voor de opgave om West Betuwe de komende jaren veilig te laten blijven, zijn en voelen. Dit vraagt om een proactieve veiligheidsaanpak, waarbij vooruit kijken en ontwikkelingen nauwlettend monitoren van belang is. Dat doen we niet alleen. We werken samen met ketenpartners (Veiligheidsregio, Politie etc.), maar uiteraard ook met onze inwoners. Veiligheid raakt namelijk direct aan de leefbaarheid. In buurten waar bewoners zich thuis voelen, veel contact hebben met buurtbewoners en op een prettige manier met elkaar omgaan, is de kans om slachtoffer te worden van gewelddelicten of van inbraak kleiner dan in buurten met minder samenhang. Investeren in de sociale kwaliteit remt asociaal gedrag.

Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor ontwikkelingen als ondermijning en cybercriminaliteit. Deze vormen van criminaliteit moeten keihard aangepakt worden. Dat begint al bij bewustwording van het bestaan ervan. Communicatie is hierin belangrijk, ook als het gaat om persoonlijke veiligheid. Zo willen we aandacht voor nazorg bij gebruik van AED’s en laten we verschillende hulpdiensten periodiek trainingen geven rondom brandveiligheid, buurtpreventie en tegengaan van criminaliteit.

Het tegengaan van criminaliteit moet wel proportioneel zijn ten aanzien van de inspanning van vrijwilligers en verenigingen. Bibob-toetsen voor maatschappelijke en culturele exploitanten, vergunningen voor kleinschalige, jaarlijks terugkerende evenementen en vergunningen voor openingstijden en terrasgrootte van horecagelegenheden moeten op eenvoudige wijze uit te voeren zijn. Aanvragers mogen niet vastlopen in een woud van regels. Als dit toch gebeurt, moet er één goed bereikbaar aanspreekpunt zijn die naast de aanvrager gaat staan en deze helpt bij de aanvraag.

…en dit gaan we doen

 • We starten een lobby en onderzoek om op een vaste fysieke plaats in de gemeente een politiebureau loket voor onze inwoners te realiseren.
 • In ons handhavingsbeleid geven we prioriteit aan criminaliteit met grote impact: ondermijning, drugsdealen en andere drugsproblematiek, dumping (chemisch) afval, (cyber)criminaliteit, dierenmishandeling en -verwaarlozing.
 • Ook in het handhavingsbeleid handelen we mensgericht: de hoogte van dwangsommen moet in verhouding staan tot de geconstateerde overtreding.
 • Gemeente en hulpdiensten geven periodiek trainingen rondom brandveiligheid, buurtpreventie en tegengaan van criminaliteit.
 • In de herziening van de APV maken we mogelijk dat er meer ruimte komt voor horecaterrassen, qua grootte en seizoenen.
 • De openingstijden van dorpshuizen en horeca in de kernen worden verruimd.
 • Flitsvergunningen en meerjarige vergunningen voor evenementen mogelijk zijn voor jaarlijks terugkerende activiteiten / evenementen.
 • De Bibob-procedure voor maatschappelijke en culturele exploitanten wordt versneld.
 • Er komen (structurele, aangewezen) uitwijklocaties voor standplaatsen/ markten wanneer zij plaats moeten maken voor anderen, bijvoorbeeld tijdens evenementen.
 • We onderhouden het AED-netwerk in onze gemeente en nemen het initiatief tot de vorming van een netwerk voor nazorg bij gebruik.
 • De traditie van vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling blijft toegestaan. Wel hanteren we een proactieve aanpak van vuurwerkoverlast.