Meldingen openbare ruimte

Ziet u iets dat stuk is of niet goed werkt in uw leefomgeving? Geef het door en wij gaan aan de slag om het op te lossen.

Weten of u voor uw melding bij de gemeente moet zijn of bij een andere organisatie? Kijk dan hieronder. 

Wat meldt u bij de gemeente?

Let op: Maak uw melding zo specifiek en duidelijk mogelijk. Zo kunnen wij de melding beter oppakken. Denk dus ook aan uw contactgegevens. 

Melden

Melden kan ook eenvoudig via uw mobiel of tablet via de Avri App. Deze download u via Google Play of de App Store.

U kunt via bovenstaande knop ook anoniem melden. Maar u krijgt dan geen reactie op uw melding. Vult u wel uw gegevens in? Dan wordt u op de hoogte gehouden over uw melding.

Buiten kantoortijden is de gemeente bereikbaar voor een gevaarlijke situatie via het algemene telefoonnummer 0345 - 72 88 00. U hoort dan het nummer van degene die op dat moment bereikbaarbaar is. 

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw melding. De meldingen nemen we in behandeling op basis van urgentie. Bij een gevaarlijke situatie pakken we de melding meteen op. Is dat niet het geval? Dan worden de meeste meldingen binnen een paar weken afgehandeld. Soms kan dit langer duren, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of omdat werkzaamheden uitgevoerd worden in een vaste en ingeplande onderhoudsronde.

Wat wilt u melden?

Andere organisatie of meer informatie

Overlast van honden

Bij geluidshinder Buurtbemiddeling 

Overlast van hondenpoep of loslopende honden

(Gewonde) zwerf- en huisdieren

Dierenambulance Tiel en Dierenasiel Tiel

Overlast van geluid, geur of licht. 

Provincieloket. Zie ook stookontheffing.

Heeft u buiten kantoortijden overlast van geluid? Bel dan de politie

Overhangend groen

De gemeente beheert, snoeit en maait het groen in de openbare ruimte. Overhangend groen op particulier terrein bespreekt u met de eigenaar van het perceel.

Problemen met water, vervuild oppervlaktewater, afval of dode dieren in het water, onderhoud van watergangen en zuiveringsinstallaties

Waterschap Rivierenland

Geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal, zaken die de veiligheid in gevaar brengen en verkeersincidenten

 

Politie

Voor klachten, calamiteiten of incidenten op Provinciale wegen

Bij Provincie Gelderland. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Telefoon: 026 359 99 99

Problemen op of naast snelwegen en op- of afritten

Rijkswaterstaat

Hangjongeren

Politie Gelderland Zuid via de wijkagent

Discriminatie of ongelijke behandeling

Discriminatieoost.nl

Huiselijk geweld of kindermishandeling

Veilig Thuis

Burenruzie die niet op te lossen is door een gesprek met elkaar

Via Elk Welzijn of mail buurtbemiddeling