Meldingen openbare ruimte

Ziet u iets dat stuk is of niet goed werkt in uw leefomgeving? Geef het door en wij gaan aan de slag om het op te lossen.

Weten of u voor uw melding bij de gemeente moet zijn of bij een andere organisatie? Kijk dan hieronder. 

Wat meldt u bij de gemeente?

  • zwerfafval
  • vernielingen aan afvalbakken of (verkeers)paaltjes
  • kapot speeltoestel
  • een losliggende stoeptegel
  • stankoverlast
  • verstopte rioolput
  • eikenprocessierups langs openbare wegen
  • ongedierte op openbare wegen
  • illegaal vissen of kamperen

Melden

Kapotte straatverlichting meldt u via een andere website. 

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw melding. De meldingen nemen we in behandeling op basis van urgentie. Bij een gevaarlijke situatie pakken we de melding meteen op. Is dat niet het geval? Dan worden de meeste meldingen binnen een paar weken afgehandeld. Soms kan dit langer duren, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of omdat werkzaamheden uitgevoerd worden in een vaste en ingeplande onderhoudsronde.

Wat kunt u melden?

Organisatie

Eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt de rups in de openbare ruimte langs wegen. Voor eikenprocessierupsen op particuliere bomen bent u zelf verantwoordelijk. Schakel hiervoor altijd een gespecialiseerd bedrijf in

Bestrijding van ongedierte

De gemeente bestrijdt ongedierte niet op particulier terrein. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Schakel hiervoor altijd een gespecialiseerd bedrijf in. Kijk op de websites van het Platform plaagdierbeheersing of de NVPB.

Overlast van honden

Bij geluidshinder Buurtbemiddeling 

(Gewonde) zwerf- en huisdieren

Dierenambulance Tiel en Dierenasiel Tiel

Overlast van geluid, geur of licht. Zie ook stookontheffing.

Provincieloket 

Overhangend groen

De gemeente beheert, snoeit en maait het groen in de openbare ruimte. Overhangend groen op particulier terrein bespreekt u met de eigenaar van het perceel.

Problemen met water, vervuild oppervlaktewater, afval of dode dieren in het water, onderhoud van watergangen en zuiveringsinstallaties

Waterschap Rivierenland

Verkeersincidenten

 

Politie

Voor klachten, calamiteiten of incidenten op Provinciale wegen

Bij Provincie Gelderland. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Telefoon: 026 359 99 99

Problemen op of naast snelwegen en op- of afritten

Rijkswaterstaat

Hangjongeren

Politie Gelderland Zuid via de wijkagent

Geweld, mishandeling, overtredingen, diefstal, zaken die de veiligheid in gevaar brengen

Politie

Discriminatie

Discriminatieoost.nl

Huiselijk geweld

Veilig Thuis

Burenruzie

Elk Welzijn