Bestrijding van ongedierte

In de openbare ruimte en in uw eigen tuin kunt u overlast hebben van plaagdieren. Denk aan mieren, wespen, bijen, hommels, muizen en ratten. De gemeente bestrijdt het ongedierte niet op particulier terrein. Dat doen we alleen in extreme situaties in de openbare ruimte waarbij de volksgezondheid in gevaar is. We leggen graag uit wat de gemeente doet en wat u zelf kunt doen.

De gemeente bestrijdt ongedierte niet op particulier terrein. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. We komen alleen in actie bij extreme situaties in de openbare ruimte waarbij de volksgezondheid in gevaar is.

Wat doet de gemeente?

Wij bestrijden alleen plaagdieren in de openbare ruimte wanneer de zogenaamde volksgezondheid in gevaar is. 

Eikenprocessierups

Voor mens of dier kan aanraking met de brandharen van de rups leiden tot (heftige) jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of luchtwegen of andere allergische reacties. Door in het voorjaar preventieve maatregelen te nemen, verwachten we de overlast later in het jaar tot een minimum te beperken.Als de eikenbomen voor ongeveer de helft in blad staan bespuiten we een deel van de eikenbomen preventief met een biologisch middel. De rupsen gaan dood wanneer ze de behandelde bladeren eten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. We spuiten niet in gebieden waar beschermde vlindersoorten voorkomen. Op deze kaart ziet u welke bomen we preventief behandelen. 

Ondanks het preventief spuiten kunnen er in de zomermaanden nog plaatselijk eikenprocessierupsen en nesten opduiken. Onze medewerkers houden dat in de gaten. Ziet u eikenprocessierupsen op gemeentelijke bomen? Dan kunt u dat melden via onze meldlijnexterne-link-icoon.

Op plekken waar veel mensen (langs) komen, zoals recreatiegebieden en fietspaden, laten we de nesten dan wegzuigen. 

Hebt u eikenbomen in uw tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Het beste is om contact op te nemen met een boomverzorgings- of ongediertebestrijdingsbedrijf.

Ratten en muizen

Alleen in zeer extreme overlast situaties onderneemt de gemeente actie tegen ratten en muizen. Dit moet dan wel op terrein van de gemeente zijn. We kijken specifiek naar de bron van de overlast. We bestrijden niet op grond van particulieren of bedrijven. In sommige situaties kan een medewerker van de gemeente u wel adviseren over de aanpak op uw eigen terrein. Mocht het nodig zijn, dan brengen ze u in contact met gespecialiseerde bedrijven. De gemeente probeert in de openbare ruimte de overlast zo veel als mogelijk te beperken. Afvalbakken en afvalcontainers worden met regelmaat schoongemaakt en geleegd. Afval trekt over het algemeen ongedierte aan.

Wat kunt u zelf doen?

Veel plaagdieren zijn afkomstig van particulier terrein. Denk bijvoorbeeld aan een muizen- of wespennest bij u in de tuin. Particulieren zijn in dat geval zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. In veel gevallen is de overlast eenvoudig te voorkomen. We lichten toe wat u kunt doen bij verschillende soorten ongedierte.

Ratten

Overlast van ratten komt in heel Nederland voor. Ratten horen bij de natuur. Maar te veel ratten, dat wil niemand. Ze verspreiden bijvoorbeeld ziektes en richten schade aan. We geven u graag tips om overlast te voorkomen:

 • Gooi afval weg in gesloten containers of afvalbakken.
 • Strooi geen brood en vogelvoer. Ook voerhuisjes voor vogels trekken ratten aan.
 • Spoel geen voedsel(resten) door het toilet.
 • Berg voer van uw huisdieren goed op. Laat geen voedsel in en om uw woning slingeren.
 • Let op bij fruit- en notenbomen. Dit zijn voedselbronnen voor ratten.
 • Maak kleine openingen in gebouwen dicht en voorkom schuilplaatsen.
 • Controleer of het riool geen gebreken heeft. Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.
 • Huurt een woning? Meld rattenoverlast bij de verhuurder.

Bestrijding

Ziet u toch ratten op uw eigen terrein? U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Schakel hiervoor altijd een gespecialiseerd bedrijf in. Kijk op de websites van het Platform plaagdierbeheersingexterne-link-icoon of de NVPBexterne-link-icoon.

Insecten

Ook insecten zorgen soms voor overlast. Denk onder andere aan wespen, bijen, hommels en (blad)luizen. Of bijvoorbeeld mieren. Naast overlast hebben insecten ook een belangrijke functie in de natuur. Wespen eten bijvoorbeeld muggen, vliegen en rupsen. Mieren zijn op hun beurt weer de natuurlijke vijand van bladluizen. Bestrijd insecten daarom alleen bij overlast.  

Wespen, hommels en bijen

Heeft u een (extreme) overlast van deze insecten? Denk aan een nest in de tuin of onder uw dak. Schakel voor de bestrijding een professioneel bedrijf in. Zij helpen u dan verder. Ga vooral niet zelf aan de slag.   

Mieren en andere insecten

Voor de bestrijding van mieren, bladluizen en andere insecten kunt u bij de meeste tuincentra bestrijdingsmiddelen kopen. We geven u graag een aantal tips:

 • Gebruik alleen middelen die wettelijk zijn toegestaan. Houd daarbij rekening met de voorgeschreven dosering.
 • Gebruik geen chloor en schoonmaakmiddel spiritus. Dit is schadelijk voor het milieu.
 • Zorg dat huisdieren niet in contact met de bestrijdingsmiddelen kunnen komen.
 • Last van ‘plak’ van bladluizen? Laat het niet te lang zitten en maak het snel schoon. Dit voorkomt dat het moeilijk te verwijderen is.

Melden

Alleen bij extreme overlast van plaagdieren in de openbare ruimte komt de gemeente in actie. Let op: Dat doen we als de volksgezondheid in gevaar is. Is dit het geval? Meld dit dan direct bij de gemeente via het Meldingen formulier (arcgis.com)externe-link-icoon

Bij alle andere vormen van overlast door ongedierte komt de gemeente niet in actie. We verwijzen u door naar gespecialiseerde bedrijven. In de regio zijn er meerdere soorten bedrijven. Kijk op de websites van het Platform plaagdierbeheersingexterne-link-icoon of de NVPBexterne-link-icoon.