Noodgeval

Buiten kantoortijden is de gemeente bereikbaar voor calamiteiten.
Bel daarvoor het algemene telefoonnummer 0345 - 72 88 00.

Veilig thuis

Dreigt er direct gevaar omdat u in een onveilige situatie bent? Bel altijd 112. Wilt u een melding maken van huiselijk geweld of aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900 - 88 44. 

Openbare ruimte

Tijdens sluiting kunt u bij noodgevallen in de openbare ruimte de bereikbaarheidsdienst bellen. Bijvoorbeeld omdat er een gevaarlijk gat in de weg is of een omgevallen boom op straat. Het nummer van de bereikbaarheidsdienst hoort u op het antwoordapparaat van het algemene telefoonnummer 0345 - 72 88 00 tijdens sluitingstijden.