Stookontheffing

Het is niet zomaar toegestaan om afvalproducten te verbranden in de buitenlucht. Voor dit soort activiteiten kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing verlenen.

Heeft u vragen over het verbranden van afvalproducten van in de buitenlucht? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland 0344 - 57 93 14

Het is verboden om zomaar afvalproducten in de buitenlucht te verbranden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbranden van hout. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen voor dit soort activiteiten. 

Vraag bij voorkeur vóór 1 september, maar uiterlijk 8 weken vóór de benodigde stookdatum een ontheffing aan.

U vraagt een stookontheffing aan via de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Dit doet u door het aanvraagformulier ‘stookontheffingen’ in te vullen en op te sturen per e-mail naar ingekomenpost@odrivierenland.nl  of per post naar Postbus 6267, 4000 HG TIEL.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Als u binnen deze periode gebruik wilt maken van een stookontheffing, kunt u tot uiterlijk 1 april van dat lopende stookseizoen het ontheffingsformulier indienen. Aanvragen die na 1 april van het lopende stookseizoen worden ingediend worden afgehandeld als aanvragen voor het nieuwe stookseizoen dat dan weer op 1 november start. Let op! Het voorgaande geldt niet voor het verbranden van besmettelijk ziek hout.