Hoe vaak maaien wij in onze gemeente?

In het uitgestrekte gebied van West Betuwe is er veel gras om te maaien. Het is een grote klus om dat te regelen. De gemeente zorgt alleen voor gras waar wij de eigenaar van zijn. We hebben verschillende manieren van werken. We lichten toe wat dit betekent en hoe we te werk gaan.

Hoe maaien we binnen de bebouwde kom?

De gazons maaien we ongeveer achttien keer per jaar in de periode van maart tot en met oktober.

De stroken langs fietspaden, doorgaande routes en (delen van) grotere grasoppervlakten maaien we vijf keer per jaar. Dit is in april, mei, juni, augustus en oktober. Het gras wordt dan ongeveer 15 tot 20 cm hoog en ziet er iets ruiger uit. Hierdoor kunnen ook andere plantensoorten zich ontwikkelen en in bloei komen. 

Op een aantal locaties bijvoorbeeld aan de randen van de bebouwde kom, maaien en ruimen we het gras twee keer per jaar. Hier kunnen andere plantensoorten zich de komende jaren ontwikkelen.

Hoe maaien we buiten de bebouwde kom?

Buiten de bebouwde kom maaien we twee keer per jaar. De eerste maaironde is in mei/juni, de tweede keer in september/oktober.

Dit doen we met klepelmaaien. Bij klepelmaaien wordt het gras gekneusd. Dit is een snelle en efficiënte manier om het gras te maaien.

Circa 30 % van de bermen wordt twee keer per jaar gemaaid en geruimd. Dit zijn de ecologisch interessante bermen. Dit is bepaald op basis van de Natura 2000 gebieden, het Gelders Natuurnetwerk en informatie van de Vlinderstichting. Ook worden enkele brede bermen bij viaducten en bermen zonder bomen gemaaid en geruimd. 

Rond obstakels maaien we ook twee keer per jaar. Bij bankjes maaien we vaker. Rond de bomen maaien we niet. 

Meer aandacht voor biodiversiteit

In vier kernen (Deil, Geldermalsen, Meteren en Tricht) is een proef gedaan met twee verschillende wildbloemenmengsels. Leuk om naar te kijken, maar ook nog eens heel goed voor de insecten. Er is een laag zaadmengsel (15 tot 20 cm) en een middelhoog zaadmengsel (50 tot 60 cm). Het lage mengsel maaien we vijf keer per jaar en het maaisel blijft liggen. Het middelhoge mengsel maaien we twee keer per jaar. Dit doen we in principe in juni en oktober, maar dit is afhankelijk van het weer. Na het maaien blijft dit maaisel een week liggen om te drogen zodat de zaden eruit kunnen vallen. Daarna ruimen we het maaisel op.

Begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen ligt het kwaliteitsbeeld hoger dan in de kernen. Hier maaien we het gras circa 24 keer per jaar. De randen/taluds aan de buitenzijde van de begraafplaatsen (meestal tussen de hagen/hek en de watergang) worden twee keer per jaar gemaaid en geruimd.  Dit is een bewuste keuze om ook hier een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

Het uitmaaien van sloten

De taluds van de sloten knippen we één keer per jaar in september/oktober. Dit doen we met een maaikorf waarbij we het maaisel afvoeren. Wist u dat dit gaat om een lint van sloten binnen de gemeente met een lengte van 420 km? En dat dit een hele waardevolle strook is op de grens van nat en droog voor de ontwikkeling van planten en dieren? Bij het uitmaaien van de sloten maken we gebruik van een fish-protector (een flitslicht op de maaikorf ) zodat vissen en andere dieren op tijd een veilige verblijfplaats kunnen zoeken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of specifiek weten welk maaibeheer in uw straat geldt? Kijk op de digitale kaartexterne-link-icoon of bel met 0345 - 72 88 00.