Buurtbemiddeling en wat te doen bij overlast

Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten? Probeer altijd eerst zelf rustig het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet? Goed opgeleide buurtbemiddelaars kunnen u helpen om de overlast of het probleem tussen u en uw buren (weer) bespreekbaar te maken en op te lossen.

Voor meer informatie of aanmelding voor buurtbemiddeling West Betuwe kunt u contact opnemen met Elk Welzijn. Zij zijn bereikbaar via e-mail  buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl of telefonisch via 0345 – 51 52 27.

Belangrijk om te weten

  • Probeer eerst zelf rustig het gesprek met de buren aan te gaan. Pas wanneer al uw pogingen op niets uitlopen kan buurtbemiddeling mogelijk uitkomst bieden.
  • Handige adviezen vindt u op www.problemenmetjeburen.nlexterne-link-icoon
  • Buurtbemiddelaars begeleiden het gesprek waarin buren samen zoeken naar acceptabele en leefbare oplossingen voor de onderlinge problemen.

Buurtbemiddelaars

De buurtbemiddelaars hebben een professionele training buurtbemiddeling gevolgd. Ze worden regelmatig bijgeschoold en doen hun werk op vrijwillige basis. De buurtbemiddelaars gaan respectvol om met hun medemens. Zij zetten zich in om de betrokken buren zo goed mogelijk te begeleiden. Ze blijven onpartijdig, zijn onafhankelijk en hebben geheimhoudingsplicht.

Gratis Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente West Betuwe. Er wordt wel van u verwacht dat u nadenkt over een oplossing die voor u en uw buren acceptabel is.